All ordensverksamhet ställs in

Med anledning av den förvärrade situationen med Coronavirus (covid-19), och med omtanke om våra bröder, har jag i samråd med Högste Stormästaren Per Fredheim beslutat att Stor Templet för Sverige och Finland ställer in all verksamhet från idag och fram till den 13 april.

Detta betyder att inga sammankomster i Ordens namn eller i Ordens lokaler skall hållas. Templens administration och fastigheternas skötsel kan dock fortgå som tidigare. Om möjligt bör administrationen ske från hemmet under perioden. Gradgivningarna i Stockholm den 20-22 mars är därmed inställda.

Råds- och kommittémöten som är tvungna att hållas bör genomföras som telefonkonferenser eller videomöten via internet.

Om situationen så fordrar kommer jag förlänga verksamhetsstoppet tills dess det bedöms säkert för bröderna att träffas igen.

Jag uppmanar bröderna att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger genom radio, tv och sin hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Jag ber alla mottagare av detta mail att hjälpa till att sprida informationen till medlemmarna inom sina Tempel.

Mats Valli
Stormästare i Stor Templet för Sverige och Finland

Print Friendly, PDF & Email