Läs gamla nummer av Ordens tidning

Första numret av Tidningen Tempel Riddaren kom ut i januari 1920. Eller rättare sagt i början av februari, eftersom tillståndet från Generalpoststyrelsen inte blev klart förens då. Som en del i att uppmärksamma tidningen och ge medlemmar och andra möjlighet till en historisk tillbakablick så kommer du kunna ladda ner gamla nummer av tidningen här från vår hemsida.

Då nästan all ordensverksamhet ligger nere pga Coronapandemin så kommer här ett nytt inslag som ger kunskap om vår Orden men även en inblick om att saker och ting både bevaras och förändras.

Tidningarna finner du på vår hemsida under menyn Aktuellt >> Tidningen Tempel Riddaren

Vi hoppas du får mycket nöje!