Hänt i Templet

2016-04-17.
Från kyrksöndagen i Svarttjärns bönhus den 17 april 2016.

Svarttjärn – en by med anor och framtidstro

Svarttjärn, 30 km söder om Skellefteå, var målet för ett 50-tal tempelriddare med damer från Skellefteå och byar runtomkring vid kyrksöndagen den 17 april.

Erling Wallson hälsade välkommen till gudstjänsten och Gunnar Hedman gav ett vittnesbörd och berättelse om C-O Rosenius, kunnigt och inspirerande.
– I år firas 200-årsminnet av hans födelse, 1816.
En av 1800-talets mest framgångsrika författare. Hans skrifter har sålts i minst 3,5 miljoner exemplar och översatts till 30 språk.
Tidskriften Pietisten som utgavs under väckelsen på 1800-talet var spridd i hela Sverige.
Även till byn Svarttjärn kom den och delades mellan gårdarna så att alla skulle få läsa den.

– EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) bildades 1856, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan .
Den främste påskyndaren var Rosenius.
Äldre handlingar från byn visar att i generationer tillbaka har invånarna haft god sammanhållning och vilja att hjälpa varandra. En påverkan från Rosenius – så även idag.
Från Rosenius sångskatt sjöngs flera sånger. En av dem är den oftast sjungna: ”Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord samt bröders gemenskap vid nådenes bord . . .”
Den trevliga samvaron avslutades med brödförsäljning och god gemenskap vid kaffeborden.

2016-01-31 Kyndelsmässohögtid .
Den sedvanliga Kyndelsmässogudstjänsten i RT Sirius innehöll många körsånger och predikan.
Medverkande var kyrkoherde em Broder Torsten Häggström som talade över dagens text om hur Jesus bars fram i templet av sin mor Maria. Där väntade Symeon och Hanna.
Symeon sa att hans ögon hade fått se frälsningen, “ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna”. Ljuset som symbol för Jesus Kristus.

Broder Eric Oskarsson deltog med sin kör “Da Capo” , en mycket välsjungande kör.
Bröderna Rickard Marklund och Johan Marklund läste texterna.

Kollekt upptogs till svenska kyrkans internationella arbete. Den inbringade 2390 kr.
Efteråt bjöds alla på kaffe och hembakt bröd.
/Gunnel J

2016-01-31 Kyndelsmässohögtid.
Den sedvanliga Kyndelsmässogudstjänsten i RT Sirius innehöll många körsånger och predikan.
Medverkande var kyrkoherde em Broder Torsten Häggström som talade över dagens text om hur Jesus bars fram i templet av sin mor Maria. Där väntade Symeon och Hanna.
Symeon sa att hans ögon hade fått se frälsningen, “ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna”. Ljuset som symbol för Jesus Kristus.

Broder Eric Oskarsson deltog med sin kör “Da Capo” , en mycket välsjungande kör.
Bröderna Rickard Marklund och Johan Marklund läste texterna.

Kollekt upptogs till svenska kyrkans internationella arbete. Den inbringade 2390 kr.
Efteråt bjöds alla på kaffe och hembakt bröd.
/Gunnel J

2015-08-22 Surströmmingsfestid.
Ett 60-tal delatagare från Piteå i norr till Umeå i söder hade mött upp till surströmmingsfesten i Stortjärn.
Mästaren Gösta Andersson hälsade alla välkomna.
För underhållningen med sång och musik svarade Berit Lundberg och en av höjdpunkterna var monologen om Gottfrid framförd på genuin Skelleftebondska.

Samvaron avslutades med andakt i kapellet av Johan Marklund.
En trevlig afton med god gemenskap i ett härligt sommarväder!

2015-08-25 till 2015-08-26 Sommarträff.
Sommarträff för Tempelriddarna 25 – 26 juli i Umeå.
Den traditionella sommarträffen för Norra Provinskapitlet hölls i Umeå med RT Umeborg som värd.

Programinslagen var förlagda till olika ställen i Umeå inom gångavstånd från ordenslokalen.
På lördagen besöktes den vietnamesiska utställningen på bildmuseet och Guitars the museum.
Under lördagskvällens samvaro medverkade Margot Asplund som initierat berättade om den kvinnliga tempelbyggareordens uppkomst och målsättning.
Deltagarna fick även information om Ume älvdal genom Christer Paulsson som kåserade och visade bilder.

På söndagen samlades tempelriddarna med damer till gudstjänsten i katolska kyrkan – en helt ny upplevelse för de flesta.
Träffen avslutades med ett välarrangerat besök på medicinhistoriska museet i gamla badet i rivningshotade lasarettsbyggnaden. De äldre deltagarna från när och fjärran kände mycket väl igen viss utrustning och kunde bidra med personliga traumatiska erfarenheter från barndomens sjukvård.
(Från VK 29 juli, Anders Perstrand)

2015-04-19 Kyrksöndag.
Tredje söndagen i påsktiden, 19 april, hade RT Sirius förlagt sin Kyrksöndag till Mobackenkyrkan.
Närmare 35 TR-bröder och damer hade kommit till gudstjänsten.
Komm. Tom  Randgard predikade över dagens tema “Den gode herden”.
Därefter samlades alla kring kaffeborden för trevlig samvaro och gott kyrkkaffe.

2015-02-08 Kyndelsmässohögtid.
Söndag den 8 februari, en vacker vintersöndag med strålande sol, samlades ett gäng tempelriddare med damer i Tempelsalen för att delta i den traditionella Kyndelsmässo- gudstjänsten.
Detta år kunde drygt femtitalet deltagare noteras.

Gudstjänsten leddes av Lars-Erik Nordmark. Rickard Marklund läste dagens texter, Lars Lundström predikade över dagens text, och hans fru Birgit sjöng ett flertal sånger till eget pianokomp. Till psalmerna spelade Eric Oscarsson orgel.

Efter gudstjänsten samlades vi i klubblokalen där damklubben dukat upp läckert kyrkkaffe.Alla lät sig väl smaka. Mötesledaren kunde meddela att kollekten som skulle tillfalla Kyrkans Internationella Arbete uppgick till 2820 kronor.
Han tackade alla mötesdeltagare och medverkande.
/Gunnel J

2014-08-23 Surströmmingsfest.
RT Sirius surströmmingsfest i Stortjärn, Gärdsmark, lördag den 23 augusti 2014

I mer än tio år har RT Sirius haft sin surströmmingsfest i Stortjärn, Gärdsmark omkring den 23 augusti. Så även i år.
Stortjärn drivs av flera små EFS-föreningar i närheten av Gärdsmark och har många duktiga eldsjälar bland sina medlemmar. I sommar har bl.a. scouternas Patrullriks hållits i Gärdsmark med ca 1.700 deltagare från hela Sverige.

46 glada och förväntansfulla tr-bröder och damer kom till denna vackra plats för att avnjuta den goda strömmingen och lyssna på Jan Sundströms upplevelser när han körde häst och vagn genom Sverige.
Det var mycket intressant och trevligt att lyssna på honom.

Festkommittén hade dukat och gjort så fint för att vi gäster skulle trivas och må bra.
Innan vi skildes åt för kvällen inbjöds vi till kapellet där broder Anders Eriksson avslutade med att läsa två av söndagens texter. Under tiden fick vi sitta och titta på den vackra levande altartavlan, som hela tiden förändras.

Tr-brodern och konstnären Ingemar Nilsson har tillverkat utsmyckningen som står på altaret framför den levande altartavlan. (Kapellet i Stortjärn, Gärdsmark)
(Se bilderna. Klicka på dem för större versioner)

Vi säger ett varmt Tack till Guy, Anders, Görel och Agneta för en fin kväll!
/Gunnel Johansson

2014-08-23 Surströmmingsfest.
RT Sirius surströmmingsfest i Stortjärn, Gärdsmark, lördag den 23 augusti 2014

I mer än tio år har RT Sirius haft sin surströmmingsfest i Stortjärn, Gärdsmark omkring den 23 augusti. Så även i år.
Stortjärn drivs av flera små EFS-föreningar i närheten av Gärdsmark och har många duktiga eldsjälar bland sina medlemmar. I sommar har bl.a. scouternas Patrullriks hållits i Gärdsmark med ca 1.700 deltagare från hela Sverige.

46 glada och förväntansfulla tr-bröder och damer kom till denna vackra plats för att avnjuta den goda strömmingen och lyssna på Jan Sundströms upplevelser när han körde häst och vagn genom Sverige.
Det var mycket intressant och trevligt att lyssna på honom.

Festkommittén hade dukat och gjort så fint för att vi gäster skulle trivas och må bra.
Innan vi skildes åt för kvällen inbjöds vi till kapellet där broder Anders Eriksson avslutade med att läsa två av söndagens texter. Under tiden fick vi sitta och titta på den vackra levande altartavlan, som hela tiden förändras.
(Se bilderna. Klicka på dem för större versioner)

Vi säger ett varmt Tack till Guy, Anders, Görel och Agneta för en fin kväll!
/Gunnel Johansson

2013-04-21 Kyrksöndag.
Söndag den 21 april blev en händelserik och givande dag för ett 30-tal Bröder med Damer från RT Sirius i Skellefteå.
De var inbjudna av Utpostbröderna i Lövånger.

Först bevistade vi högmässan i Lövångers 1500-talskyrka.
Där predikade Broder Åke Hägglund som poängterade att livets väg börjar här och nu utifrån Jesusorden
Jag är vägen, sanningen och livet”.  Den vägen ger oss kraft och livsmod.
I bilden kan du se några av de som medverkande vid gudstjänsten, fr. v:
Rickard Marklund, Lars-Erik Nordmark, Johan Marklund
och Eric Oscarsson.

Efteråt blev det kyrkkaffe i EFS-lokalen strax intill.
Där berättade Broder Albert Magnusson och kyrkoherde Åke Lundgren om kyrkan från dess tillblivelse , restaureringar under århundradena fram tills idag.

Kyrkan byggdes under den katolska tiden och är invigd åt Anna, jungfru Marie moder, och togs troligtvis i bruk 1507.
Idag reser den sig mäktigt över Lövånger och är tillsammans med kyrkstadens rödmålade stugor en känd symbol för samhället.

2012-08-25 Surströmmingsfest.
Traditionsenlig höststart med surströmming den 25 augusti 2012

Även RT Bothnia i Piteå var representerade när RT Sirius hade surströmmingsfest i Stortjärn.
Ett 50-tal damer och herrar trivdes väl vid borden.
I bilden kan man se hyr fint  borden var dukade för oss som lockats att komma och smaka på de kulinariska läckerheterna.

Mästaren Thure Johansson hälsade välkommen och Berith Lundberg sjöng och ledde allsången.
Efter uteaktiviteter och kaffe höll Berith som avslutning en andakt i kapellet. Där lyfte hon fram den vila, trygghet och kraft som vi alla behöver med utgångspunkt i den välbekanta Psaltaren 23, Herren är min herde.
Sången nr 814, Här vid stranden, som ju anknyter till herdepsalmen, talade till oss:
“… Här får jag vila och du finns mitt i livets kamp och strid, här får jag vila och du finns här med Din nåd för varje tid…”

2012-04-21 RT Sirius 90-års jubleum.
120 gäster deltog i festbanketten när RT Sirius hade sitt 90-års jubileum.

VSM Per Fredheim (bild 1) höll högtidstalet och Bettans Bönors (bild 2) sånger uppskattades livligt.
Bland gratulanterna märktes Damklubben och övriga Riddare Tempel i norra Sverige och Norge från Kiruna i norr, Bodö i väster och Sundsvall i söder.

De mest långväga gästerna var Curt-Jörgen Pederson och Per Johnsen från Templet Syvstjernen i Bodö. De hade inte utan komplikationer kört från en förrättning i Sortland kvällen före, en resa på 80 mil. De drabbades nämligen av två punkteringar under natten i det svåra väglaget.

Dagen inleddes med ett högtidligt möte för bröderna medan damerna hade ett program med den kända glaskonstnären AnnaCarin Dahlberg.

På söndagen bevistade många av deltagarna gudstjänsten i Sjungande Dalens kyrka och sedan avslutades 90-årsfirandet med kyrkkaffe i TR-lokalen.
( Klicka på bilderna för större versioner)

RT Sirius Mästare Thure Johansson.
Festligt dukade bord mötte gästerna.
Bland gratulanterna fanns förstås Damklubben.
Denna läckerhet komponerad av bl a Br. Guy Nordström.
Barbro och Erland_Markgren
Denna läckerhet komponerad av bl a Br. Guy Nordström.