Historik

Från Utpost till Tempel.
Den 28 februari 1921 instiftade Stortemplet för Sverige av Tempel Riddare Orden tempelutposten Sirius.
De 22 medlemmarna hade dittills färdats från Umeå där det fanns ett invigningstempel.1922:

När Utposten Sirius medlemmar skulle recipiera i invigningsgraden var de fortfarande tvingade att resa till Umeå.
Vid den tiden kunde en resa till Umeå ta upp till två dagar.
Sirius ansökte därför att få bilda ett eget Invignings Tempel.
Den 22 april 1922 invigdes detta och samtidigt togs två nya medlemmar in.
Intresset för Orden var stort och både två och tre medlemmar kunde recipiera samtidigt.

Sirius blev Väpnare Tempel den 25 oktober 1925 och nu kunde recipiera sina egna bröder i ytterligare tre grader.
Tack vare seriöst och målmedvetet arbete kunde Sirius upphöjas till Riddare Tempel den 23 april 1932. Det innebar att Templet nu också kunde inviga bröder i graderna fem, sex och sju.

Sirius byggde eget Tempelhus.
Bröderna i Templet Sirius beslöt bygga en egen fastighet där man kunde hålla sina möten.
Redan den 25 oktober 1925 kunde den nya Tempelsalen invigas. Det visar vilken stor framsynthet och vilket engagemang de första och unga bröderna hade.
Fastigheten ligger centralt och inrymmer förutom Tempelsalen, klubbrum, lokal inklusive kök, där bröderna samlas till gemensam måltid efter sina möten.

År 1959 byggdes på inköpt tomt norr om Tempelhuset en tillbyggnad med kontorslokaler i bottenvåningen och sex lägenheter i de övriga två planen.
På senare tid har Byggnadsföreningen Sirius bland annat installerat hiss till möteslokalen.

Jubileer.
Då Riddare Templet vid det här laget har funnits till i över 90 år har bröderna kunnat fira många jubileer – både 50, 60, 70 , 80 och 90-årsjubileum.

General Konventet 1995.
Riddare Templet Sirius fick uppdraget att vara värd för Tempel Riddare Ordens 17: e General Konvent.
Detta konvent var något alldeles speciellt eftersom både Tempel Riddare Orden och Skellefteå stad firade 150–års jubileum detta år.
Till detta konvent kom ca 1000 bröder och damer från hela Norden.
De olika programpunkterna uppskattades mycket av deltagarna som menade att Sirius genomfört Konventet på ett mycket hedersamt sätt.

Trogna funktionärer.
Många av Templets funktionärer har idogt givit sina insatser för RT Sirius.
En av dem är FSKN, S, innehavare av Eklunds Medaljen i Silver och Ordens Veteran Tecken, Broder Kurt Lindholm (Bilden).
Hans gärning har bl a bestått i att vara Ordens sekreterare i — 20 år! /Red sänder här ett tack för allt du gjort och önskar god fortsättning.