RT S:t Johannes

Mästarrådet 2017
Stående F.v: Staffan Samuelsson(CM) Carl Ferling(S) ) Ingemar Carlsson(SKM) Ingvar Jansson(KN)
Sittande F.v: Reiner Widäng(VM) Rolf Lindström(M) Sören Svensson(UM)

Mästare: Rolf Lindström
Tel: 0485-304 80
E-post: gurolkonsult@telia.com

Sekreterare/Infomaster: Karl Ferling
Tel: 0730 – 73 93 34
E-post: karl.v.ferling.kf@gmail.com

Vice Mästare: Reiner Widäng
Tel: 0480-127 25
E-post: reiner@widäng.se

Fastighetsansvarig: Bertil Carlsson
Tel: 0480-875 52, 0730-80 98 25