RT S:t Johannes

Hänt i Templet 2016

Onsdagen den 10 Februari 2016 recipierade Br.Dennis Persson i 4 graden.

I bilden syns recipienden tillsammans med faddrarna Reiner Widäng (t.v), Uno Nilsson, Mästaren Rolf  Lindström (t.h).
Den nye Ståndaktiga Väpnaren, Dennis, syns i den ’blåa’ halsdekoration som tillhör ’Trohetens Grad’

(Klicka på bilden för en större version)

Onsdagen den 27 Januari 2016 recipierade Br.Tobias Thyrèn i 3 graden.

I bilden syns recipienden tillsammans med faddrarna Uno Nilsson  (t.v), Dennis Persson och Mästaren Rolf Lindström (t.h).
Den nye Vaksamme Väpnaren, Tobias (2:a fr. vänster), syns i den ’vita’ halsdekoration som tillhör ’Renhets Grad’

(Klicka på bilden för en större version)