Riddare Templet S:t Johannes

Hänt i Templet 2016

Onsdagen den 10 Februari 2016 recipierade Br.Dennis Persson i 4 graden.

I bilden syns recipienden tillsammans med faddrarna Reiner Widäng (t.v), Uno Nilsson, Mästaren Rolf  Lindström (t.h).
Den nye Ståndaktiga Väpnaren, Dennis, syns i den ’blåa’ halsdekoration som tillhör ’Trohetens Grad’

(Klicka på bilden för en större version)

Onsdagen den 27 Januari 2016 recipierade Br.Tobias Thyrèn i 3 graden.

I bilden syns recipienden tillsammans med faddrarna Uno Nilsson  (t.v), Dennis Persson och Mästaren Rolf Lindström (t.h).
Den nye Vaksamme Väpnaren, Tobias (2:a fr. vänster), syns i den ’vita’ halsdekoration som tillhör ’Renhets Grad’

(Klicka på bilden för en större version)

Reception Kärlekens Grad (KG)

Reception av ny broder

Några av Templets nyare bröder tillsammans med sändebud Sören Svensson

Reception av Broder Mikael Brofjorden i Renhetens grad