Riddare Templet S:t Johannes

Historik

Den 27 augusti 1893 bildades i Kalmar ett Tempel av Tempel Riddare Orden, som fick namnet Sankt Johannes.
Det var det femte templet som bildades i Sverige och är idag det näst äldsta, av de nu verksamma templen.

Templet hade under den första tiden sina sammanträden i IOGT-lokalen, men skaffade sig redan 1896 en egen fastighet på Södra Malmgatan, där ordenslokaler inreddes i samband med en tillbyggnad. När det skulle byggas nya lokaler för Polisen och Länsstyrelsen i Kalmar, i slutet av 1960-talet, exproprierades dock fastigheten.
Som ersättning köptes då det hus på Storgatan där templet fortfarande har sin verksamhet.

Storgatan 57

(Klicka på bilden för en större version)

Under Templets historia har det haft många förgrundsgestalter.
I historiken till 110-årsjubileet år 2003, omnämns speciellt tre bröder:
Carl Johansson som var en av templets stiftare 1893 och dess Mästare under de fyra första åren, under den tid då templet bl.a. skaffade sin första fastighet.

Jan O. Olsén som var templets Mästare i 27 år, under tiden 1901-27.
Han var också redaktör för Ordens första tidning.

Sten Stenberg som var templets Mästare i 24 år (1962-85) och ledde templet under den period då nya lokaler anskaffades och iordningsställdes.
Han tjänstgjorde också som Kaplan i Södra Sveriges Provinskapitel under 21 år.

Templets sigill

Templets Lokaler

När RT S:t Johannes tidigare fastighet exproprierades under 1960-talet, så sökte man intensivt efter en ny fastighet, som var möjlig att bygga om för att tillgodose templets behov av lokaler för sin verksamhet.
Man utredde också alternativet med nybyggnad och det togs fram ritningar till en sådan, men dessa förverkligades inte.

Slutligen köptes 1969 en fastigheten på Storgatan 57, som hade varit kontor för C.Wilhelm Svensson Trävaru AB, som flyttat till nya lokaler i samband med sammanslagningen med Beijers Byggmaterial.

Fastigheten var ursprungligen uppförd 1901 av Hugo Jeansson som var Kvarnmästare och vice VD på Kalmar Ångkvarns AB.
Den inrymde bostad för honom och hans familj, men också kontorslokaler där under en period sonen Ivan Jeansson, hade sitt kontor för det rederi (Rederi AB Norrström), som han drev.

Träd på innergården vid Storgatan

Templets Lokaler

I huset bodde Hugo Jeansson till sin död 1946 och därefter bodde hustrun Gussy kvar fram tills hon avled 1949.
Huset såldes då till C.Wilhelm Svensson Trävaru AB.

Trots att de tidigare lägenheterna på andra våningen användes som kontor, så bevarade man de gamla kakelugnarna och stuckaturerna i taket, vilket vi idag är mycket tacksamma för.
Fastigheten inrymmer idag tre lägenheter och källarlokaler som är uthyrda, men framför allt lokaler för Templets behov, som invigdes i november 1970.
På andra våningen finns en förnämlig matsal, där en magnifik kakelugn har bevarats i sitt ursprungliga skick.

En av lokalernas kakelugnar.

(Klicka på bilden för en större version)