Begränsad Ordensverksamhet under hösten 2020

Med anledning av den pågående pandemin så har Det Högsta Rådet tillsammans med Stortempelmästarerådet beslutade att mötesverksamheten under hösten kraftigt ska begränsas. Bl a kommer bara möten hållas i Invigningsgraden, ordens första grad, och då utan reception. Utposter kommer endast hålla Utpostmöten utan reception

Det gör att vår Tempel kommer eka ovanligt tomma under hösten.

Stormästaren Mats Valli skriver i sin information till alla Tempel och Utposter

– Många av våra bröder tillhör någon av riskgrupperna för Covid-19. Vi förstår att dessa regler innebär svårighet för många Tempel att starta upp sin verksamhet. Omsorgen om våra bröders hälsa och säkerhet går dock alltid i första hand.

Undrar du över vad som gäller för just ditt Tempel? Ta kontakt med ditt Tempels Mästareråd, de har fått mer detaljerade information!