Uppdaterad information angående påverkan från Covid19 på Ordens verksamhet

Information från Stortempelmästarerådet (STMR):

STMR följer hela tiden utvecklingen av pandemin. Under gårdagskvällen hölls ett möte med STMR.
Beslutet är givetvis fortsatt att följa de nationella råd finns, men nu också regionala och lokala råd som varierar över landet.

Pandemin har åter tagit fart i stora delar av landet, och flera regioner har infört lokala råd. STMR inför inga nya nationella restriktioner för vår ordensverksamhet, utan våra Tempel och Utposter kommer att följa de nationella, regionala och lokala riktlinjerna från våra myndigheter som ges.

När dessa föreskriver att vi inte ska träffa andra än dem vi möter dagligen (dvs inom vårt hushåll, arbete och liknande) så innebär det också att våra Tempel  och Utposter behöver ställer in sin verksamhet tills det åter är säkert att träffas.

De tidigare utskickade säkerhetsåtgärderna ska fortfarande följas i de Tempel och Utposter som fortfarande kan fortsätta sin verksamhet.

Templen och Utposterna ska  planera sin verksamhet för 2021 på sedvanligt sätt. Det är enklare att ställa in möten än att planera nya, och på det sättet kan verksamheten snabbt komma igång igen så fort nationella, regionala och lokala råd så medger.

Stortempelmästarerådet i Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stormästare