Visby - RT S:t Hans

MR 2020

Mästare: Bengt Jakobsson.
Adress: Smissgatan 66, 62351 Hemse.
Telefon: 073-844 41 63.
E-post: bengtjakobsson@hotmail.com

Vice Mästare: Jonny Karlsson
Telefon: 072-233 71 14

Undermästare: Oskar Peterson Snickars.
Telefon: 073-181 97 57

Sekreterare: Max Gauffin.
Adress: Västerhejde Stenstugu 574, 621 99 Visby.
Telefon: 0498-29 08 00.
Mobil: 070-741 54 00
E-post: max@iogt.se

Cermoni Mästare: Christer Magnusson.
Telefon: 070-144 16 00

Skatt Mästare: Gerhard Malmros
Tel: 070-531 92 90.

Kaplan: Willem Koelega.
Telefon: 070-726 82 04.

Hedersledamot: Ingvar Björkqvist.
Telefon: 0498-21 45 33.