Visby - RT S:t Hans

Aktuellt

 

Nästa möte blir den 20 maj 2024 och då IG (1)  Vi får besök av 2 br för visitiation av tgemplet.

Detta är sista ritualmötet för vårterminnen. Det är angeläget att så nånga bröder som möjligt kommer.

Den 27 maj har vi vårsamkvämet i Tjelvarkyrkan. Då är även andra välkomna. Ta med damer och andra intreserade.      

Vi träffas i Vita Huset Ekmansgatan 11, Visby   

Välkomna 

 
 

 

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.