Riddaretemplet Umeborg invigde sin första ordenslokal nåddes ett betydelsefullt mål. Huset var en träbyggnad i två våningar med andra våningen helt upptagen för ordens ändamål.

Templet flyttade från sin gamla fastighet vid Nygatan 22 till det då färdiga nya ordenshuset vid Östra Kyrkogatan 14 den 5 november 1960. Orsaken till flytten var att de gamla lokalerna var för trånga.

Det nya ordenhuset är en kombination av bostadshus och ordenhus. Bostadshuset är uppfört i fyra våningar med så väl affärs- och bostadslägenehter. I detta hus är Templet fortfarande kvar!