Hänt i Templet

Mall utan ‘bildvisare’.

 

 

 

Dubbla jubileer i Umeå

 

 

 

Tempelriddarna och Tempelbyggarna i Umeå har firat 100- respektive 10-årsjubileum med besökare från när och fjärran. RT Umeborg instiftades 1918 och den kvinnliga motsvarigheten Templet Umespiran grundades alltså år 2008.

 

 

 

Firandet inleddes på fredagen med öppet hus i templets lokaler på Östra kyrkogatan i Umeå. Där höll OPK broder Sture Lövgren ett initierat föredrag med bilder om ofredsåren 1808-09.

 

 

Under lördagens öppna förgårdsmöte hälsades alla välkomna av Mästarna Micael Andersson och Margot Asplund. De båda Mästarna berättade tillsammans med Sture Lövgren om Umeborgs och Umespirans historia. Högtidstalet hölls av vår Högste Stormästare Per Fredheim. Hemvärnets musikkårs mässingssextett medverkade med väl valda verk. I ensemblen ingår två av templets bröder.

 

 

På kvällen vankades det bankett på Officersmessen på Umestan även känt som gamla I20. Det vattnades i munnen när man tog del av den välkomponerade menyn. Här passade representanter på att framföra sina gratulationer till de jubilerande templen. Till festligheterna bidrog även den i Umeå välkända Kalasorkestern med multiinstrumentalisterna Göran Teljebäck, Hans-Olov Henriksson och Anders Lundström.

 

 

Jubileumsfirandet avrundades under söndagen med lite stillsammare aktiviteter såsom ritualmöte för Templet Umespiran medan bröderna besökte första Mästarens grav med kransnedläggning på Västra kyrkogården. Därefter samlades alla för att bevista gudstjänsten i stadskyrkan.

 

Mall med ‘bildvisare’.

Byt ut denna text. synliggöra denna box när du är klar.

Byt ut denna text. synliggöra denna box när du är klar.

Byt ut denna text. synliggöra denna box när du är klar.

2016 – Decembermöte

Nordwalde är en liten stad i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Staden har ca 9300 invånare och en av dem är Kaj G. Blomqvist.
Han gick med i Tempel Riddare Orden i april 1966 i Väpnartemplet Vasaborg och nu var det dags för utnämning till Ordenspatriark efter 50 år.

Hans medlemskap överfördes till Riddartemplet Umeborg när templet i Vasa nödgades lägga ner sin verksamhet. Till decembermötet i Umeå hade broder Kaj tagit flyget och mötet gästades dessutom dagen till ära av förre Mästaren i VT Vasaborg Bjarne Hammarström.

Alla medlemmar som tillhört Orden i 50 år utnämns till Ordens Patriark

2016-03-95  TG-möte

Denna dag testade vi att arrangera ett gradmöte på en lördag förmiddag.
Bröderna hade möjlighet att svida upp sig i högtidsdräkt eller bara komma som vanligt i svartkostymen.
Efter mötet serverades brödramåltid (catering) för 100 kr på finporslin, som Templet övertagit efter nedlagda UP Vindeln.
PS. Det var bara M och S som hade bemödat sig att ta på fracken!

2016-02-16  IG-möte

Vid IG-mötet den 24 februari 2016 tilldelades broder Folke Bäckström Templets Hederstjänstetecken HT efter 20 år som CM och dessförinnan två år som UM.

Efter gradmötet samlades bröderna för årsmöte med genomgång och godkännande av Templets ekonomi och handhavande.
En intensiv diskussion fördes om marknadsföring av vår Orden och vårt Tempel för att kunna erbjuda fler medlemskap. Genomsnittsåldern i Templets 120 medlemmar är 74 år.
Årsmötet högtidlighölls med intagning av semlor.

2015 – Sommarträff med många museer

Under en ömsom solig och ömsom regnig helg i slutet av juli 2015 arrangerades i Norra Provins Kapitlet den traditionella sommarträffen.
 RT Umeborg stod som värd. Ca 45 bröder och damer från åtta Tempel deltog.

Programinslagen var förlagda till olika ställen i Umeå inom gångavstånd från Templet.
På lördagen besöktes en vietnamesisk utställning på bildmuseet och stadens världsberömda attraktion Guitars the Museum. (Se Bild. Klicka för större version)

Under kvällens samvaro medverkade Mästarinnan i Templet Umespiran Margot Asplund som berättade om Tempel Byggare Ordens uppkomst och målsättning.
Deltagarna fick även information om Ume älvdal genom Christer Paulsson som medryckande kåserade och visade bilder från kommunens hemsida.

Efter enskild förflyttning i regnet samlades tempelriddarna med damer till söndagsgudstjänsten i katolska kyrkan – en helt ny upplevelse för de flesta.

Sommarträffen avslutades med ett välarrangerat och uppskattat besök på Medicinhistoriska museet i gamla badet i rivningshotade lasarettsbyggnaden.
De äldre deltagarna kände mycket väl igen viss utrustning och kunde bidra med personliga traumatiska erfarenheter från barndomens sjukvård. (Se Bild)

2015-04-25  sista IG-mötet i Templet Furan

Templet Furan i Lycksele lades ner 1 januari 2015 och 17 medlemmar välkomnades till RT Umeborg.
Lördag 25 april 2015 kl 12 genomfördes ett officiellt IG-möte för nedläggning av Templet Furan.
PKM Kent Ivarsson och Mästaren Micael Andersson m.fl. medverkade.

2015-03-11  IG-Möte

Broder Sture Lövgren visade delar av sin imponerande samling av föreningsmärken från nykterhetsrörelsen i samband med IG-mötet den 11 mars 2015.

I bilden kan men se en delar av hans samling.
Klicka på bilden för en större version.

2015-02-27  KG-Möte

Efter gradmötet i Kärlekens Grad den 24 januari 2016 visade och berättade Lennart och Vivi-Anne Forsgren om bibliska motiv i form av en egentillverkad katedral.
Dottern Åsa Bergqvist medverkade med sång.

Det blev en ordentlig kristendomslektion med alla patriarker och släkten.

I bakgrunden av bilden kan man se modelen av “Katedralen” som är inspirerad av Chagall och småskolans kristendomsbok. Klicka på bilden för en större version.