Hänt i templet

2018

Vårterminsavslutning hos RT Concordia

Den 5 juni avslutade RT Concordia verksamheten för terminen med ett Högtidsmöte tillsammans med TBO Mälardrottningen.

Vid mötet som var mycket välbesökt av bröder och systrar användes den nyskapade ritualen för gemensamt möte i TBO och TRO.

Temat i ritualen är Om Kärleken. Dylika möten visar på vikten av samhörighet och samarbetemellan båda våra ordenssällskap och detta är mycket viktigt.

Vid den efterföljande måltiden i Riddaresalen som är väl så viktig för våra möten tackade Mästaren i Mälardrottningen Gunnel Trobell för den gångna terminen.

RT Concordias Mästare Christer Wik tackade likaså. Båda Mästarna önskade alla en skön och avkopplande sommar. Därefter var det dags för avslutning med den gemensamma Unisona  sången.

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild Tommy Nilsson

   Folknykterhetens dag på Skansen.

På Skansen i Stockholm firades enligt tradition Folknykterhetens dag.

Firandet genomfördes vid Ordenshuset Brofästet och började på förmiddagen och slutade vid 16 tiden. Både folk från rörelsen och många andra intresserade stannade till för att lyssna och samtala.                           Bland talarna fanns IOGT-NTOs förbundsordförande. Inne i Ordenshuset genomfördes ritualmöte enligt gammal ordens sed och detta lockade många intresserade.

Från Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden, alltså RT Concordia och Mälardrottningen, var funktionärer på plats i vår monter och dessa marknadsförde våra båda ordnar med bravur.  I år deltog Annica Nilsson från TBO och från TRO Kjell Andersson som är sammanhållande för arrangemanget, Göte Appelberg, Tommy Nilsson, templets VM Per Östberg var och kollade läget innan han beträdde scenen för musikframträdande.  Våra foldrar såväl TBO som TRO kom väl till pass, liksom våra roll-ups. Dessa är enligt min mening modernt utförda och har en intressant text. Material delades ut och samtal med intresserade tog vid. Det är inte lätt att beskriva våra ordnar utan att avslöja något, men att ändå få intresserade att lyssna. E-postadresser och telefonnummer växlades för framtida förhoppningsvis fruktbara kontakter. Nu sker uppföljningen som är en viktig del i arbetet.

         Text och bilder Tommy Nilsson                

OPK- och EMB-utnämningar

Vid ett välbesökt möte i IG hos RT Concordia erhöll förtjänta bröder utmärkelser.

Broder Roberth Wickström som tillhört orden i 50 år erhöll ordens Patriarktecknet,  att i 50 år ha tillhört orden är en bedrift sammanfattade tjänstgörande mästaren Per Östberg bland annat i sitt tal till den nye patriarken.

Broder Roberth tar nu plats i denna exklusiva grupp av bröder.

RT Concordia har för närvarande nio patriarker och med broder Roberth blir skaran nu  tio.

Broder Ingemar Burman erhöll Eklunds medaljen i brons för att under många år på ett mycket förtjänstfullt sätt varit och fortfarande är aktiv i utposten Stockholm Norrort. Arbete i en utpost kan inte nog värdesättas.

Bröderna i RT Concordia gratulerar än en gång de båda bröderna.

Text och bild Tommy Nilsson

Reception i KG

Vid KG mötet hos RT Concordia den 13 mars recipierade broder Peter Nilsson.

Mötet var välbesökt speciellt  med tanke på det bistra vädret.

Alla recipiendens tre faddrar var närvarande på mötet.

Man kan inte nog betona faddrarnas uppgift och att just vara med på receptionen är en viktig del i fadderskapet.

Talet till recipienden hölls av KN Broder Larsinge Forsberg som på ett detaljrikt och uttömmande sätt  beskrev kärlekens innebörd.

Vid den efterföljande brödramåltiden i Riddaresalen framförde recipienden några av sina tankar om kvällens innehållsrika möte.

Text och bild Tommy Nilsson

Reception i URG

Vid möte Ordens 7:e grad den 3 mars 2018 recipierade Simon Winnfors, Petrus Halvarsson, RT S:t Erik, och Morgan Öberg.

Bakom dem står från vänster Storskattmästaren Mikael Linström, RT Jämteborg, Mästaren Christer Wik och Storkanslern Claes Göran Edberg.

Nya bröder!

Man brukar säga ett gott slut och en god början, så kan slut 2017 och början 2018 sammanfattas för RT Concordia.  Vid vårt sista möte för terminen 2017 recipierade i IG lärlingen Jonas Ingman från Vallentuna.

Första IG mötet för nya terminen den 16 januari recipierade lärlingen Johan Wallerstein från Hägersten och vid nästa IG möte den 20 februari var det dags för lärlingen Urban Dahlberg från Stockholm att recipiera.

Tre IG möten tre receptioner är mycket glädjande för templet.

Med detta vill jag belysa vikten av utpostarbetet. Våra nya bröder kommer från Utposten Stockholm Söderort och utposten Stockholm Norrort. De nya bröderna är i ung ålder vilket borgar för att de har många framgångsrika  tempelriddareår framför sig.

Text och bild Tommy Nilsson

2017

Ny TG-broder

Vid ett välbesökt TG möte recipierade broder Karl Bergström.

Talet till recipienden hölls av broder Erik Östberg.

Vid mötet tjänstgjorde Per Östberg som Mästare.

Efter mötet samlades vi alla i Riddaresalen för den gemensamma
brödramåltiden.

Under måltiden talade recipiendens faddrar Ulf Engström och Mats

Heden och önskade recipierande brodern lycka till i nya graden.

Brödramåltiden är en viktig avslutning på mötet.

Text och bild
Tommy Nilsson

Tre nya bröder i RG

Vid RT Concordias möte i RG 31 oktober recipierade tre Bröder.

Mötet var välbesökt och talet till de tre recipienderna hölls av templets

M Broder Christer Wik. SSKM broder Mikael Lindström från RT Jämteborg gästade mötet.

Efter mötet som vanligt berikande brödramåltid i Riddaresalen där tjänstgörande CM broder Simon Winnfors talade till recipienderna.

Text och bild
Tommy Nilsson

Ny broder till RT Concordia

Vid IG mötet i september kunde bröderna i RT Concordia glädjas åt att få välkomna en ny Broder.       

Lärlingen Henrik Crantz från utposten Stockholms Söderort då recipierade. Mötet som var mycket välbesökt och bland gästande Bröderna fanns SM Mats Valli och SSKM Mikael Lindström.

Med tanke på recipiendens ålder har han många tempelriddare år framför  sig. Än en gång har aktivt arbete i utpost burit frukt.

Bröderna i RT Concordia välkomnar än en gång Broder Henrik.

Text och bild
Tommy Nilsson

2017-01-24  -  Ny Mästare installerad i RT Concordia

Vid ett mycket välbesökt IG-möte den 24 januari installerades av SM i STSF broder Mats Valli, broder Christer Wik som ny Mästare i RT Concordia. Broder Christer var tidigare VM och har även varit CM. Han är också M i SMPK och SUM i STSF.
Broder Christer efterträdde broder Ingemar Weiner som varit templets mästarede senaste sex åren. ( Klicka på bilderna för att se större versioner )

Broder Ingemar har tillhör RT Concordias mästareråd i 16 år på olika poster och har tillhört orden i så många år att han innehar OPK tecknet.
Vid mötet installerades också broder Per Östberg som VM.
Han har tidigare varit UM och KN.

Nye mästaren Christer Wik flankeras av SM Mats Valli och FM Ingemar Weiner

Som ny KN installerades broder Kjell Andersson.
Bröderna och Mästare Rådet i RT Concordia tackar broder Ingemar för många framgångsrika år i templets tjänst varav de senaste sex som mästare.
Bröderna önskar också den nyinstallerade M lycka och framgång i sitt nya ämbete.

I bilderna nedan kan man dels se den nyvalde Mästaren Christer Wik tackar för förtroendet att få leda RT Concordia.
I nästa bild avtackas FM Ingemar Weiner av sekreteraren, Broder Tommy Nilsson (t.h) för dennes tid som Mästare för RT Concordia.

Stockholm RT Concordia Hänt 2017 01 24 Ny Mästare FM Weiner Tackar Bröderna
FM Ingemar Weiner tackar bröderna

2016

2016-10-09  –  Utposten Stockholms Norrort gick till sjöss.

Rubriken ovan kan verka en smula märklig och kräver givetvis ett förtydligande.
Utposten har sedan ett flertal år tillbaka genomfört ett utpostmöte under hösten, ombord på någon av Viking Lines fartyg. (Klicka på bilderna för en större version)

Sålunda steg 12 bröder från RT Concordia söndagen den 9 oktober 2016, ombord på M/S Rosella i Kapellskär för destination Mariehamn.
Då vi kommit ombord träffade vi två bröder från Mariehamn, som redan var ombord.
Efter allmän förbrödring gick vi upp till en av konferensrummen.

M/S Rosella

Sedan vi intagit en snabb förtäring startade arbetet med att förvandla lokalen till en för utpostmöte lämplig sådan.
Sedan genomförde sändebudet Johannes Sommardahl mötet enligt ritualen.
Innan mötet avslutades påpekade flera av de närvarande bröderna vikten av dels arbete i utpost, såsom betydelsen av att hålla liv i denna mötestradition.

Efter mötets avslutande var det dags att förvandla lokalen till en vanlig konferenslokal igen. När detta var klart var fartyget framme i Mariehamn och bröderna från Åland steg iland. Vi övriga väntade tills fartyget lagt ut för hemfärd och vi kunde ta plats i restaurangen för en något ovanlig brödramåltid.

Man säger ju ibland att resan hem alltid går fortare och det dröjde inte länge förrän vi var tillbaka i Kapellskär och började färden hem.
Ett som vanligt mycket givande och berikande möte inom Tempel Riddare Orden var nu tillända. Vi tackar alla broder Johannes Sommardahl som arrangerat resan.

Deltagarna på sjöresan. Foto: T Nilsson

2016-08-27  –  Reception i TG 

Vid ett välbesökt TG-möte recipierade bröderna Magnus Molin, Patrick Lundeberg, Georgios Makris från vårt eget tempel samt Mats Heden som tidigare tillhört oss men som nu tillhör RT Bonitas.

Talet till recipienderna hölls av FM Arne Edholm.
Vid mötet tjänstgjorde Christer Wik som mästare.

Efter mötet samlades vi alla i Riddaresalen för den gemensamma brödramåltiden. Under måltiden gav en av recipienderna Patrick Lundeberg en kort betraktelse över hur han upplevt receptionen. Brödramåltiden är en viktig avslutning på mötet.

Klicka på bilden för en större version. Foto: T Nilsson

2016-08-13  –  Reception i RG 

Vid möte I RG den 13 september recipierade broder Karl Bergström.

Talet till recipienden hölls av templets KN broder Per Östberg.
Vid brödramåltiden bjöds det bl.a på en god soppa.

Templets bröder välkomnar än en gång broder Karl i den nya graden.

I bilden kan man se recipienden Karl Bergström, flankerad av broder Bo Flodin (t.v) och TJM Christer Wik (t.h)

Klicka på bilden för en större version. Foto: T Nilsson

2016-06-07 –  Vårterminsavslutning

Den 7 juni avslutade RT Concordia verksamheten för terminen med ett Högtidsmöte tillsammans med TBO Mälardrottningen.
Vid mötet som var välbesökt av bröder och systrar användes den nyskapade ritualen för gemensamt möte i TBO och TRO. Temat är ‘Om Kärleken’.
Dylika möten visar på vikten av samhörighet och samarbete mellan båda våra ordenssällskap.

Bland gästerna fanns SUM i STSF broder Mats Valli. Vid den efterföljande måltiden i Riddaresalen svarade far och son Östberg alltså Erik och Per för underhållningen som bestod av både musik och deklamation.
Mästaren i Mälardrottningens Gunnel Trobell tackade för terminen och sedan var det dags för Mästaren i RT Concordia att tacka för kvällen och bjuda till avslutning med sedvanlig unison sång.

Måltiden vid våravslutningen. Foto: T Nilsson

Klicka på bilden för en större version.

 

2016-05-31 –  Terminens sista IG

Tisdagen den 31 maj höll RT Concordia sitt sista möte för vårterminen.
Då recipierade i invigningsgraden lärlingen Arthur Artlock från vår utpost i Stockholms Söderort. Broder Arthur är en av många i raden som kommit från våra utposter.

En bättre avslutning på terminen kunde jag inte ha önskat mig sa templets M Broder Ingemar Weiner, vid den efterföljande brödramåltiden i Riddaresalen.
Bröderna i RT Concordia önskar än en gång Broder Arthur välkommen i orden.

I bilden kan man se recipienden Karl Bergström, flankerad av SUM i STSF broder Mats Valli (t.v) och FM Ingemar Weiner (t.h)

Klicka på bilden för en större version. Foto: T Nilsson

2016-04-27 –  Folknykterhetens dag.

På Skansen i Stockholm firades enligt tradition Folknykterhetens dag.
Firandet genomfördes vid Ordenshuset Brofästet och började på förmiddagen och slutade vid 16 tiden.
Både folk från rörelsen och många andra intresserade stannade till för att lyssna och samtala. Bland talarna fanns Bengt Göransson en av våra medlemmar.
Dessutom bjöds det på fin musikunderhållning från musikgrupp där templets KN Per Östberg spelade fiol.
Inne i Ordenshuset genomfördes ritualmöte enligt gammal ordens sed och detta lockade många intresserade.
Från Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden, alltså RT Concordia och Mälardrottningen var funktionärer på plats i vår monter och dessa marknadsförde våra båda ordnar med bravur. ( Klicka på bilderna för en större version.  Foton: T Nilsson)

Totalt hade vi fem funktionärer på plats, vilka delade ut material delades ut och samtalade med intresserade

Vi har inte tidigare varit bortskämda med marknadsföringsmaterial men det blir bättre för varje år och det är viktigt inför framtiden.
Det är inte lätt att beskriva våra ordnar utan att avslöja något, men att ändå få intresserade att lyssna.
E-postadresser och telefonnummer växlades för framtida förhoppningsvis fruktbara kontakter. Man blir ibland förvånad över att så många vet en hel del om oss.
Här har vi givetvis hjälp av våra hemsidor, öppet hus arrangemang, positivt också att flertalet av de intresserade var i relativt ung ålder.
Nu sker uppföljningen och förhoppningsvis står recipienderna i kö när höstterminen börjar.

2016-04-23 – Kulturnatten.

Den 23 april mellan klockan 18.00 och 24.00 besöktes Templet Mälardrottningen och RT Concordia av 1000 kulturintresserade.
Det skedde under Kulturnatten, ett evenemang som Stockholms kommun kulturförvaltning står som huvudansvarig för.
Totalt deltog 131 kulturbärande organisationer i årets Kulturnatt.

RT Concordia och Templet Mälardrottningen var med i arrangemanget för andra året.
Vi visade våra lokaler och berättade om hur lokalerna kommit till, att detta är Ordens Stamhus, hur Orden föddes i USA, hur den kom hit och hur den utvecklats i Sverige och Skandinavien. Besökarna fick också bese Stortemplets museum.

Av de tusen besökarna fick 300 uppleva ett ritualmöte i en öppen utpost. Det skedde vid två tillfällen under kvällen.
Besökarna kunde så köpa sig en kopp kaffe/te med tilltugg i Riddarsalen.
Vi kunde med stor glädje kunna konstatera att bland besökarna fanns de som skulle kunna tänka sig ett framtida medlemskap.

Öppet hus under Kulturnatten

Mälardrottningen fick 10 intresseanmälningar att arbeta vidare med och RT Concordia tre som gav ett mer definitivt besked om intresse samt ytterligare några som vi skall informera vidare.
Redan nu kan utlovas att vi kommer att delta även nästa år i Kulturnatten.
Det är ju ett unikt tillfälle att sprida kunskap om våra Ordnar och vad vi står för.
Ger det även oss nya kontaktytor och medlemmar så är det bara att tacka och ta emot.
Tack alla ni som ställde upp denna lördagskväll med information, ritualmöte och fikaservering.

I bilden kan man se besökare vid ett ritualmöte i ‘Öppen Utpost’

Klicka på bilderna för större version. Foto: Per Östberg

2016-04-05  –  Fyra bröder recipierade i KG

Vid mötet i KG 5 april kunde ett välbesökt möte i RT Concordia glädjas åt fyra recipiender.
Tre bröder från vårt eget tempel och en gästande broder från RT S:t Johannes i Kalmar.
Talet till recipienderna hölls av KN broder Per Östberg.
Efter mötet genomfördes som vanligt en berikande brödramåltid i Riddaresalen.

I bilden kan man se Mästaren Ingemar Weiner i lila band, omgiven av fyra recipiender, fr.v: Kurt Juréus, Virre Annergård, Thomas Ahlström och gästande brodern Niklas Claesson.
( Klicka på bilden för större version. Foto: Per Östberg)

2016-03-22  –  Helkväll

Vid IG mötet den 22 mars besöktes RT Concordia av SM Per Fredheim och tre bröder ur ST MR, SKR Claes-Göran Edberg, SSKM Mikael Lindström samt SUM Mats Valli.

Vidare besöktes mötet av redaktionen för tidningen Tempelriddaren, Tommy Johansson, Lars-Erik Måg samt Anders Perstrand och flera bröder från olika tempel från söder till norr. Med andra ord, mötet var mycket välbesökt.

Vid mötet recipierade lärlingen Peter Nilsson från vår utpost i Stockholms Söderort.
Våra utposter är mycket viktiga och bra inkörsport till templen.
I mitten av bilden syns den nye brodern Peter Nilsson omfiven av sina faddrarna, fr.v Virre Annergård och Ulf Engström och Mästaren Ingemar Weiner samt SM Per Fredheim.

Klicka på bilderna för större version. Foto: T Nilsson

Stormästaren (SM) Per Fredheim delade sedan ut två Ordens-patriark (OPK) tecken till bröderna Göte Appelberg och Rolf Westerlund som nu delar denna fina utmärkelse, tillsammans med nio andra bröder i vårt tempel.

I bilden kan man se SM Per Fredheim tillsammans med de nya Patriarkerna, broder Göte (t.v) och broder Rolf (t.h)

Det var inte slut med detta SM delade sedan ut Eklunds medaljen i Silver (EMS) till templets VM broder Christer Wik.

Efter detta så kunde en nöjd Mästare i vårt tempel avsluta mötet och bjuda till brödramåltid i Riddaresalen.
Även brödramåltiden är ett viktigt inslag i våra möten.
Visst drog klockan sig till 23 slaget och lite till innan allt var tillända. Då var också helkvällen över och vi drog hemåt.

I mitten av bilden kan man se VM Christer Wik som erhöll EMS, flankerad i Mästaren Ingemar Weiner (t.v) och SM Per Fredheim (t.h) som delade ut medaljen. Foto: T Nilsson

2016 –  Reception i URG

Broder Ulf Engström recipierade vid templets årliga möte i URG.
Mötet som var mycket välbesökt gästades av SM i STSF broder Per Fredheim som dessutom tagit med sig tre bröder ut STMR nämligen SKR Claes-Göran Edberg, SSKM Mikael Lindström och SKN Magnus Wihlborg.
Utöver dessa gästades mötet av bröder från närliggande tempel.

Talet till recipienden hölls av FHSM Göte Appelberg som i sitt tal bland annat pekade på de olika gradernas inflätning i varandra, hur orden utvecklats sedan starten i USA.

Recepienden Ulf tillhör de verkligt aktiva bröderna i vårt tempel där han är tjänsteman.
Han även ledamot i byggnadsstyrelsen och har tidigare varit sändebud i utposten Stockholms Söderort.
Broder Ulf har en god framtid framför sig i RT Concordia och vi hälsar honom än en gång varmt välkommen i sin nya grad.
Efter mötet samlades vi på sedvanligt sätt till gemensam måltid i Riddaresalen.

Recepienden Ulf (mitten) omgärdad av ??????????????????? (.t.v), SM Per Fredheim, Mästaren Ingemar Weiner, broder Göte Appelberg (t.h)

2016-02 –  Reception i URG

Vid IG-mötet i februari kunde Templet glädjas åt att få välkomna en ny Broder.
Lärlingen Nisse Lundgren från utposten Stockholms Söderort recipierade då.

Mötet som var mycket välbesökt och bland de närvarande Bröderna var fyra stridskamrater som alltså med recipienden blev fem.

Med tanke på recipiendens ålder har han många tempelriddare år framför sig.
Än en gång har aktivt arbete i utpost burit frukt.
Bröderna i RT Concordia välkomnar än en gång Broder Nisse.

I mitten av bilden kan man se recepienden Nisse. På hans vänstra sida står Mästaren Ingemar Weiner och på den högra broder Simon Winnfors.
Backom Nisse syns fyra andra stridskamrater. 
Klicka på bilden för större version. Foto: T Nilsson

2015

2015-03-10 – Höstfest.

Söndagen den 3 oktober höll Templet Mälardrottningen sin traditionella höstfest tillsammans med RT Concordia.
Mötet inleddes med ordensmöte i Öppen Förgård i Sinnenas tecken i vår fina tempelsal. Ett mycket stilfullt möte.

Efter mötet var det förtäring i Riddaresalen där det förutom en magnifik servering också bjöds på fin underhållning.
Linnea Rutström Harrison (se bild nedan) spelade fiol och det är lite av tradition att hon besöker oss.
Linnea började spela fiol redan i två års åldern och har utbildat sig ibland annat i USA.
Vi ser framemot mera underhållning av Linnea.
Bröderna i RT Concordia tackar damerna för ett fint arrangemang.
Klicka på bilden för större version. Foto: T Nilsson

2015-10-08 – Reception i RG

Vid mötet i RG 8 september recipierade fyra Bröder.

Mötet var välbesökt och talet till de fyra recipienderna hölls av templets CM Broder Christer Wik. Efter mötet som vanligt berikande brödramåltid i Riddaresalen.

I bilden syns de fyra recipienterna tillsammans med templets Mästare Ingemar Weiner.
Klicka på bilden för större version. Foto: T Nilsson

2015-08-25 – Reception i IG

Terminen kunde inte startat bättre.
Reception i invigningsgraden vid första mötet som hölls 25 augusti.

Medvandraren Oskar Liljesand från Sköndal recipierade då.
Oskar som är 25 år har förhoppningsvis många givande Tempelriddare år framför sig.
RT Concordia hälsar honom än en gång varmt välkommen i orden.

I bilden syns recipienden Oskar omgiven av sina faddrar och templets M Ingmar Weiner (t.v)
Klicka på bilden för större version. Foto: T Nilsson

2015 – Folknykterhetens dag.

På Skansen i Stockholm firades enligt tradition Folknykterhetens dag.
Firandet genomfördes vid Ordenshuset Brofästet och började på förmiddagen och slutade vid 16-tiden. Arrangemanget var välbesökt, inte bara av folk från rörelsen utan många andra intresserade stannade till för att lyssna och samtala.

Bland talarna på scenen fanns Bengt Göransson och distriktsordföranden för IOGT-NTO i Stockholms län, Jonas Svensson.
Vidare gjorde IN-kören ett uppskattat framträdande.

Inne i Ordenshuset genomfördes ritualmöte enligt gammal IOGT-Ritual, vilket lockade många intresserade.

Totalt hade vi sex funktionärer på plats, vilka delade ut material delades ut och samtalade med intresserade

Från Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden, alltså RT Concordia och Mälardrottningen var funktionärer på plats i vår monter och dessa marknadsförde våra båda ordnar med bravur.
( Klicka på bilderna för en större version.  Foton: T Nilsson)

Vi har inte tidigare varit bortskämda med marknadsföringsmaterial men det blir bättre för varje år och det är viktigt inför framtiden.
Det är inte lätt att beskriva våra ordnar utan att avslöja något, men att ändå få intresserade att lyssna.
E-postadresser och telefonnummer växlades för framtida förhoppningsvis fruktbara kontakter. Man blir ibland förvånad över att så många vet en hel del om oss.
Här har vi givetvis hjälp av våra hemsidor, positivt också att flertalet av de intresserade var i relativt ung ålder.

Sammanfattningsvis  var väl använd tid som representanterna använde. Nu sker uppföljningen och förhoppningsvis står recipienderna i kö när höstterminen börjar.

2015-10-08 – Högtidsmöte

I början på juni avslutade RT Concordia verksamheten för terminen med ett Högtidsmöte tillsammans med TBO.
Vid mötet som var välbesökt av runt 40 deltagande bröder och systrar användes den nyskapade ritualen för gemensamt möte i TBO och TRO. Temat är ‘Om Kärleken’.
Dylika möten visar på vikten av samhörighet och samarbete mellan båda våra ordenssällskap.

Bland gästerna fanns SM i TBO Carin Wiking Nilsson som i sitt anförande vid måltiden tackade för fint genomfört möte och hoppades på fortsatta framsteg för TBO.
Mästaren i Mälardrottningen Gunnel Trobell tackade för terminen och sedan var det dags för Mästaren i RT Concordia att tacka för kvällen och bjuda till avslutning med sedvanlig unison sång.
Klicka på bilden för en större version.  Foto: T Nilsson

Vid den efterföljande måltiden utnämndes fyra bröder till Ordensveteraner och erhöll OVN tecknet och diplom ur Mästaren Ingemar Weiners hand.

2015-04-21 – Reception i IG

Vid vårt IG-möte den 21 april då RT St. Erik var på årligt vårbesök invigdes i Orden Thomas Ahlström, vilken kommer från vår Utpost i Stockholm Söderort.

Det var den tredje receptionen i IG i rad, vilket vi gläds mycket åt.
Mötet var mycket välbesökt och vi kunde hälsa sju gästande bröder från andra Tempel – förutom bröderna från St. Erik – välkomna.

På bilden ses vår nye broder Thomas Ahlström (t.h) tillsammans med RT St. Eriks Mästare Mats Valli och RT Concordias Mästare Ingemar Weiner (t.v).
Klicka på bilden för större version. Foto: Per Östberg

2015-04-07 – Reception i KG

Vid KG-mötet i RT Concordia den 7 april recipierade följande Bröder: Karl Bergström, Björn Granath, samt Arvid Leimar.

Mötet var mycket välbesökt och flera av recipiendernas faddrar var närvarande.
Talet till de tre recipienderna hölls av KN Broder Per Östberg, som själv är en av faddrarna.

Vid den efterföljande brödramåltiden i Riddaresalen hölls flera tankvärda tal dels till recipienderna men även av dessa själva.
Klicka på bilden för en större version.  Foto: T Nilsson

I förgrunden: de tre recipienderna.

2015-03-24 – IG-Möte

Vid RT Concordias möte i IG den 24 mars utnämndes Templets Mästare Br Ingemar Weiner till Ordens Patriark, en utmärkelse som han nu delar med elva andra bröder i RT Concordia.

HSK i STSF tillika FM Claes-Göran Edberg var officiant.
Alla vi i RT Concordia gratulerar vår Mästare till denna förnäma utmärkelse.

Dessutom recipierade vid mötet i IG medvandraren Kurt Juréus från Åkersberga, som efter avgivandet av Ordens löfte insattes såsom pelare i Invigde Bröders Inre Tempel.
Klicka på bilden för en större version.  Foto: T Nilsson

Ny patriark, Ingmar Weiner (mitten)

2015-02-24 – IG-Möte

Vid möte i invigningsgraden den 24 februari i RT Concordia invigdes i orden Virre Annergård, som varit lärling i Stockholm Söderorts utpost.

Vid mötet deltog drygt trettiotalet av templets bröder som efter installationen kunde välkomna vår nye broder. Detta att broder Virre kommer från en av våra utposter understycker vikten av utposterna som inkörsport till templen.

Mötet föregicks av sedvanligt årsmöte och 2014 års rapporter fann mötets stora gillande.

RT Concordias bröder med M Ingemar Weiner i spetsen välkomnar än en gång broder Virre.
Klicka på bilden för en större version.  Foto: T Nilsson

Broder Mats Heden (t.v), en av recepiendens Virres (mitten) faddrar höll recipiendtalet till honom.

2015-01 – Terminstart

RT Concordia startade terminen med möte i Invigningsgraden ett mycket välbesökt möte med allehanda innehåll.
Efter att Mästarerådet införts, blev SKR i STSF Broder Claes-Göran Edberg införd och presenterad. För den påläste kan det tyckas konstigt att införa en egen Broder, men anledningen var att Broder Claes-Göran hade ett speciellt uppdrag denna kväll.

Mästare Ingemar Weiner öppnade sedan mötet. Sedan var det dags för installation av ämbets och tjänstemän. Sålunda installerades S och SKM samt BUM och V.
Därefter företogs ballotering för en medvandrare som kommer att recipiera i templet vid nästa IG möte.

Nu till mötets absoluta höjdpunkt och då tog Broder Claes-Göran till orda hans uppdrag var att dela ut en Eklundsmedalj i silver. Mottagare var avgående SKM Broder Åke Eriksson, mångårig medlem i orden och som de senaste nio åren varit SKM, en uppgift som han skött med äran.
Broder Åke fick förutom silvermedalj även hedersförtjänsttecken för sina år i Mästarerådet och dessutom utnämningsbrevet i inramad form.
Vid medaljutdelningen betonade Broder Claes-Göran det stora och gagnerika arbete som är nedlagt av alla och envar som erhåller denna medalj.
Kom ihåg LABOR OMNIA VINCIT.

Efter pålysningar om kommande möten och andra aktiviteter samt insamling av Brödragåvan var det dags för Mästaren att avsluta mötet.
Därefter tog vi alla plats i Riddaresalen för den gemensamma brödramåltiden.

Klicka på bilden för större version. Foto: Per Östberg

Medaljen i Silver, EMS, kan tilldelas broder som innehar  minst Utvalde Riddares Grad och som genom omsorgsfullt, förtjänstfullt  och troget arbete under längre tid tjänat Orden och sitt Riddare Tempel

OPK- och EMB-utnämningar

Vid ett välbesökt möte i IG hos RT Concordia erhöll förtjänta bröder utmärkelser.

Broder Roberth Wickström som tillhört orden i 50 år erhöll ordens Patriarktecknet,  att i 50 år ha tillhört orden är en bedrift sammanfattade tjänstgörande mästaren Per Östberg bland annat i sitt tal till den nye patriarken.

Broder Roberth tar nu plats i denna exklusiva grupp av bröder.

RT Concordia har för närvarande nio patriarker och med broder Roberth blir skaran nu  tio.

Broder Ingemar Burman erhöll Eklunds medaljen i brons för att under många år på ett mycket förtjänstfullt sätt varit och fortfarande är aktiv i utposten Stockholm Norrort. Arbete i en utpost kan inte nog värdesättas.

Bröderna i RT Concordia gratulerar än en gång de båda bröderna.

Text och bild Tommy Nilsson

OPK- och EMB-utnämningar

Vid ett välbesökt möte i IG hos RT Concordia erhöll förtjänta bröder utmärkelser.

Broder Roberth Wickström som tillhört orden i 50 år erhöll ordens Patriarktecknet,  att i 50 år ha tillhört orden är en bedrift sammanfattade tjänstgörande mästaren Per Östberg bland annat i sitt tal till den nye patriarken.

Broder Roberth tar nu plats i denna exklusiva grupp av bröder.

RT Concordia har för närvarande nio patriarker och med broder Roberth blir skaran nu  tio.

Broder Ingemar Burman erhöll Eklunds medaljen i brons för att under många år på ett mycket förtjänstfullt sätt varit och fortfarande är aktiv i utposten Stockholm Norrort. Arbete i en utpost kan inte nog värdesättas.

Bröderna i RT Concordia gratulerar än en gång de båda bröderna.

Text och bild Tommy Nilsson

Broder Ingemar Burman erhöll Eklunds medaljen i brons för att under många år på ett mycket förtjänstfullt sätt varit och fortfarande är aktiv i utposten Stockholm Norrort. Arbete i en utpost kan inte nog värdesättas.

Bröderna i RT Concordia gratulerar än en gång de båda bröderna.

Text och bild Tommy Nilsson