Söderhamn - RT Valkyrian

Information
RT Valkyrian består numera av tre Tempel efter att RT Staffan och RT Manhem avslutat sin verksamhet, RT Valkyrian skulle inte överlevt utan tillskottet av medlemmar från dessa Tempel.

RT Valkyrian och RT Idun tillhör numera Norra Provinskapitlet, från att tidigare tillhört Mellersta Provinskapitlet.


En till toalett samt en hiss har stått på önskelistan men det visar sig vara nästan omöjligt att installera en hiss, den gamla toaletten är utbytt och varmvatten är på gång.

Historik    
1906:   Efter ett stort pionjärarbete av charterbroder J.W. Janzon och folkskolärare M. Sundgren instiftades Templet Valkyrian och fick sin uppgift som invigningstempel 1906 – 01 – 26

1908:   Den 6 januari 1908 upphöjdes invigningstemplet Valkyrian till Väpnartempel, 63 medlemmar hade intill denna tid blivit invigda.
Den 17 oktober 1908 flyttar ett tjugotal medlemmar som tillsammans bildar Templet Idun i Hudiksvall.

1917:   I december månad bildas byggnadsföreningen Valkyrian UPA.

1919:   Den 23 mars väljs A.B. Unger ordförande., Nils Erlandsson Kassör, Sigurd Hillberg sekreterare, Erik Bergstedt och Carl Larsson ledamöter till styrelse för byggnadsföreningen.

1920:   Den 17 maj beslutar styrelsen om inköp av fastighet i hörnet av Köpmangatan-Nygatan.
Den 21 september säljs den inköpta fastigheten till “Frälsningsarmens förlags AB” vinsten vid försäljningen skulle senare bli grundplåt till en ny fastighet.
Den 12 december 1920 instiftar Templets Mästarråd en Utpost i Bollnäs, ett trettiotal år fick Templet behålla denna utpost.

1923:   Byggnadsföreningen planerar att inköpa hörntomten Norrtullsgatan – Nygatan

1924:   I juli inköps tomten som även innefattar ett befintligt hus den så kallade skogvaktarbostaden, ritningar skall tas fram till ett nytt Ordenshus.

1925:   I april under ledning av Bröderna Anders Jonsson och L.E. Larsson har den mindre fastighetens våningar blivit klar för uthyrning.

1926:   Den 27 mars invigs byggnaden med Ordenslokalen av VSM Broder Carl Larsson, vårt tempel upphöjs till Riddartempel.

1950:   Den andra december blev invigningstemplet Staffan en verklighet.

1956:  Den 4 och 5 februari firar Templet sitt 50-års jubileum, högtidsmötet hålls i Ulrika Eleonora kyrka, högtidstalet hålls av SGM Thorleif Hanssen från Norge.

1981:   Den 7 februari  firar Templet sitt 75-års jubileum.

2003:   Fastigheten har höga driftskostnader, detta tillsammans med ett stort upprustningsbehov leder till att Templet avyttrar sin fastighet för 450000:-
I köpekontraktet ingår att Templet får nyttja Tempellokalen gratis så länge som Templet Valkyrian fortlever.

2006:   Den 22 april firar Templet sitt 100-års jubileum, högtidsmötet hålls i Tempelsalen, hälsningstalet hålls av M Bertil Onelius, högtidstalet hålls av HSM Eric Lundqvist. Jubileumsmiddagen intas i Vågbrocenters festsal.

2014: RT Staffan läggs ned och dess medlemmar överförs till RT Valkyrian.

2015: RT Manhem läggs ned och dess medlemmar överförs till RT Valkyrian.