Söderhamn - RT Valkyrian

2018

Den traditionella surströmmingen i Gruvberget har i år inställts i brist på anmälda deltagade.

2016

RT Valkyrian består numera av tre Tempel efter att RT Staffan och sedan RT Manhem lagts ner.

RT Valkyrian och RT Idun tillhör numera Norra Provinskapitlets södra delen, från att tidigare tillhört Mellersta Provinskapitlet.


RT Valkyrian och RT Idun kommer att tillsammans ansvara för kyndelsmässofirandet söndag 5/2 2017, kl 14.00.
RT Ariel kommer att ansvara 2018.


Templet utreder möjligheterna med en till toalett samt om det är möjligt att få plats med en hiss. Det arbetet fortsätter under 2017.