Riddare Templet Esaias Tegnér

Aktuellt

Ärade Bröder i R.T.
Esaias Tegnér

År
2021 har varit ett år då Ordens verksamheter gått på sparlåga, då det varit
restriktioner på grund av Covid-19 viruset.

Ett
nytt hot mot våra möten är det nya Omikron viruset.
Hoppas
att Ni har haft möjlighet att ta Era sprutor.

RT
Esaias Tegnér flyttar från Odd Fellow till RT Virtus ordenslokaler i
Kristinehamn. De är nu återställda efter branden 2019.

Vi
får därmed bättre möjligheter att hjälpa varandra att bistå med Ämbetsmän och
Tjänstemän vid mötena. 
Det
är med glädje jag ser framemot att träffa Er på 2022 års planerade möten.

God
Jul och Gott Nytt År tillönskas Er och Era nära och kära!

Med
önskan om FSV

Christer Nilsson
Mästare

MINNESFOND
Tänk gärna på RT ESAIAS TEGNÉRS Minnesfond vid kondoleanser.
Kontakta Br Nils Jansson, telefon 070 233 54 87 ( 054 86 03 33 )
Templets bankgirokonto för Templet och Minnesfonden: 792-1430
RT Esaias Tegnér, c/o Nils Jansson, Sälderbråten 237, 655 94, Karlstad.

ÅRSAVGIFTEN
Årsavgiften för 2019 är för samtliga bröder 550:- kronor.
Inträdesavgiften är 200:- kronor.