Riddare Templet Esaias Tegnér

Aktuellt

År 2024

14 januari kom vår Stormästare Jan Gunnarsson till vårt Tempel och installerade ny Mästare, Steffen Olsen och avgående Mästare Christer Nilsson som suttit i 10 år av installerades. M BR Christer Nilsson förrättade utdelning av ordens patriarktecken till Br Alf Forsgren för 50 års förtjänstfull gärning inom Tempelriddarorden. Innan Nya Mästaren installerades.

När Steffen övertog mötet, så installerade han som ny Mästare övriga ämbetsmän i Templets Mästarråd som avgav ämbetsmannalöftet, och fick var och en ämbetsmannatecknet för sin tjänst. 

 MINNESFOND
Tänk gärna på RT ESAIAS TEGNÉRS Minnesfond vid kondoleanser.
Kontakta Br Nils Jansson, telefon 070 233 54 87 ( 054 86 03 33 )
Templets bankgirokonto för Templet och Minnesfonden: 792-1430
RT Esaias Tegnér, c/o Nils Jansson, Sälderbråten 237, 655 94, Karlstad.

ÅRSAVGIFTEN
Årsavgiften för 2024 är för samtliga bröder 600:- kronor.