Riddare Templet Esaias Tegnér

Aktuellt

Ärade Bröder i Riddare Templet Esaias Tegnér med Damer!

Det lider mot ett nytt spännande år, då vi får uppleva Tempel Riddare Ordens General Konvent i Karlstad. Planeringen pågår och Bröderna får olika uppgifter.
Missa inte tillfället att få uppleva ett General Konvent i Karlstad.

 

Under året har fullbordandets tolvslag klingat för ytterligare några Bröder.
Vi minns dem med tacksamhet för Deras arbete i RT Esaias Tegnér.

Glädjande är att vi under hösten fått en ny Broder. Den 13 november välkomnade vi i invigningsgraden, vår nye Broder Ingemar Eriksson, Karlstad. Vi har också tillförts Bröder från RT Caritas i Arvika, som upphörde tidigare i år.

Jag ser fram emot att träffa Er under året.

 

Med önskan om FSV och en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Christer Nilsson
Mästare

MINNESFOND
Tänk gärna på RT ESAIAS TEGNÉRS Minnesfond vid kondoleanser.
Kontakta Br Nils Jansson, telefon 070 233 54 87 ( 054 86 03 33 )
Templets bankgirokonto för Templet och Minnesfonden: 792-1430
RT Esaias Tegnér, c/o Nils Jansson, Sälderbråten 237, 655 94, Karlstad.

ÅRSAVGIFTEN
Årsavgiften för 2019 är för samtliga bröder 550:- kronor.
Inträdesavgiften är 200:- kronor.