Riddare Templet Ariel

Mästare Råd 2020

Mästare: Lars-Erik Måg.

ViceMästare: Peter Romin

UnderMästare: Kurt Björnestad

Sekreterare: Harald Gabrielsen

CeremoniMästare: Nils-Gunnar Belin

SkattMästare: Bo Lind

Kaplan: Emil Gregori

Bo Lind, Emil Gregori, Kurt Björnestad, Lars-Erik Måg, Peter Romin, Nils-Gunnar Belin, Harald Gabrielsen

Mästarerådets sammanträden 2020

7/1, 6/2,  9/4, 4/5, 13/8, 7/9, 8/10, 26/11