Riddare Templet Ariel

Templets Historia

Instiftande
Den 15 april 1905 bildades det Tempel nr 20, RT Manhem, Gävle.
Under sommaren och hösten 1918 överlade bröderna bosatta i Dalarna med varandra om bildande av ett tempel i Dalarna med säte i Falun.

Resultatet av detta blev att den 7 december 1919 instiftades IT Ariel av SM broder Oskar Eklund biträdd av SKM broder Carl Nyström och BSCM broder Edv. Frånberg.
Närvarande var också 24 stiftande medlemmar samt 13 besökande bröder från 8 Tempel.

Templet har under åren haft 16st bröder som axlat Mästar-rollen.Det första Mästarrådet
bestod av:


Mästare: Oscar Pierrou

ViceMästare: E W Bengtsson.

UnderMästare: O V Karlsson

Sekreterare: Carl Schelin

SkattMästare: R Östholm

Bokhållare: E G Gustavsson

Ceremoni Mästare:  F Ney

Till Templet hörande Utposter (UP)

UP Ludvika (nr 11) instiftat 1921-01-22, upphöjt till Tempel 1946-01-26 med namn Pro Pace, för att återgå till UP (nr 173) 2008-02-27

UP Borlänge (nr 94) instiftat 1955-05-07.

Till Templet Pro Pace hörde UP Fagersta (nr 96) instiftat 1955-12-03.
Nedlagd 2007-12-31.

Till Templet hörde UP Krylbo-Hedemora (nr 33) instiftat 1923-12-30. Nedlagd 2010-12-31.

Till Templet hörde UP Mora(nr 90) instiftat 1953-02-22, upphöjt till Tempel 1960-10-09 med namn Mästar Jacob,
för att återgå till UP (nr 157) 1998-12-04.
Nedlagd 2011-12-31

Byggnadsföreningen Stigaren.
Den 8 januari 1921 bildades byggnadsföreningen Stigaren vars uppgift är att till Templet tillhandahålla lämpliga lokaler för Templets verksamhet.
I den av föreningen ägda fastighet på Svärdsjögatan hade Templet sin verksamhet i nästa 65 år.

Den 22 juni 1993 skrev föreningen hyresavtal med Odd Fellow, ägare till gamla prostgården vid Åsgatan. Sedan 9 september 1993, då SM Jan-Olof Nilsson invigde lokalen, har Templet sin verksamhet här.

Koncernen RT Ariel.
RT Ariel är moderföretag och Byggnadsföreningen Stigaren är dotterföretag redovisas numera en koncernredovisning varje år.

Möten och arrangemang utöver gradmöten
I Templets eller Utposternas regi varit utflykter, Lucia- och julfester varje år.

Fredagsfika kl 10:00 i Borlänge och i Ludvika kl 10:30 är en efterlängtat stund för bröderna, systrarna och likasinnade.

Under senare år har informations utposter i Fred, Miljö och Kultur hållits av Utposterna, likaså har Templet hållit informationstempel.
Det för att presumtiva medlemmar och våra sympatisörer ska få en liten inblick och försmak av vår verksamhet i TRO.

Tempel Byggare Orden
Sedan 22 november 2008 har även vår systerorganisation Tempel Byggare Orden – en Orden för kvinnor – sin verksamhet i lokalen på Åsgatan genom Förgården nr 6.