Ungdomens Nykterhetsförbund erhåller första utdelningen ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Tempel Riddare Orden har genom beslut i Stortempelmästarerådet beslutat att tilldela Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jämtlands län det första anslaget ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

Anslag ur minnesfonden ska tilldelas  barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas till aktiviteter för barn- och ungdomar.

Den 17 mars kommer UNF att tilldelas anslaget ur minnesfonden. Överlämnandet kommer att ske av Stormästaren Mats Valli, detta i samband med Riddare Templet Jämteborgs 117-årsdag. 

Carin och Kjell Wahlström donerade via gåva och testamente pengar för att inrätta en minnesfond. De bodde och verkade i Östersund större delen av sitt liv. Både Carin och Kjell var på olika sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Carin avled 2014 och Kjell avled 2017.

Carin och Kjell Wahlström Östersund
Carin och Kjell Wahlström 2010