Riddare Templet Jämteborg

Templet historia

Templets förste Mästare Broder Oskar Gylfe, mästare 1901-1910

1901 Den 24 mars instiftas Riddare Templet Jämteborg i Östersund. Till Templets första mästare valdes Br Oscar Gylfe. Templets namn anspelar på att Templet var en borg för Jämtarna. De första åren hölls mötena i Östersunds Teater som äges av IOGT i staden. Men snart väldigt snart efter instiftandet fanns önskan om en egen Tempellokal.

1904 Anskaffades Templets första fastighet,Temperance på Strandvägen i Östersund.

Temperance, Tempelts hemvist från 1904. Standvägen mittemot Östersunds Västra Järnvägsstation.

I samband med en större genomgång av äldre material i Stor Templets arkiv i Ordens Stamhus i Stockholm hittades ihoprullad och undanstoppad ett standar. Det visade sig tillhöra Riddare Templet Jämteborg!

Hur och när det kommit till Stockholm har vi inte lyckats bringa klarhet i. Det vi vet är att det finns återgivit i tryck från 1910, och på en bild från första hälften av förra seklet skymtas standaret på väggen bakom Mästaren i ordenssalen.

Under 2010 lät vi konservatorn på Länsmuseet försiktigt veckla ut och fästa standaret på en träram. Ett arbete som tog nästan 1 år.

Sedan hösten 2010 återfinns standaret i förrummet till vår festvåning.

Templets andra Mästare Carl Christiansson, mästare 1911-1928.

Broder Carl hade också uppdrag i Högre Råd:

Provinskapitelmästare, PKM 1929-1930

Vice Stormästare, VSM 1910-1912
Storkaplan, SKN 1915
Storkanslär, SKR 1916-1930

Templets tredje Mästare Nicolaus Eggström, mästare 1929-1955.

Broder Nicolaus hade också uppdrag i Högre Råd:

Vice provinskapitelmästare, VPKM 1927-1930
Provinskapitelmästare, PKM 1931-1955
Storundermästare, SUM 1931-1938
Storkaplan, SKN 1939-1947
Storundermästare, SUM 1948-1955
Supreme Grand Chaplain, SGC 1938-1947

Templets fjärde Mästare Jan Eliasson, mästare 1955-1966.

Broder Jan hade också uppdrag i Högre Råd. Han var Provinskapitelceremonimästare, PKCM 1957-1974

1964 Templets brödraskara har växt sig så stor så att de hittilsvarande lokalerna är för trånga, Temperance blir för litet för Templet. Temperance säljs till Jämtlands Gille och Hantverksföreningen. En ny fastighet har redan köpts, Kyrkgatan 61. Templet bygger där sin egen fastighet i källaren på huset Templet ordenslokaler och ovan Templet, 4 våningar med lägenheter. I den bedriver Templet fortfarande bedriver verksamhet.

Templets femte Mästare Nils H. Lundgren, mästare 1967-1971.
Templets sjätte Mästare Guje Roos, mästare 1972-1976.

Broder Guje hade också uppdrag i Högre Råd:
Provinskapitelkaplan, PKKN 1975-1976

Broder Kjell hade också uppdrag i Högre Råd:
Provinskapitelkaplan, PKKN 1977-1979
Vice provinskapitelmästare, VPKM 1980-1986

Templets sjunde Mästare Kjell Flodin, mästare 1977-1985.
Templets åttonde Mästare Sven Selander, mästare 1986-1997.

Broder Sven innehar Ordens Hedersmedalj, Eklundsmedljen i Guld. Tre tidigare Bröder i RT Jämteborg har tidigare tilldelats den.

Broder Sven hade också uppdrag i Högre Råd:
Provinskapitelceremonimästare, PKCM 1987-1995
Provinskapitelmästare, PKM 1996-2007
Storundermästare, SUM 1996-1998
Storskattmästare, SSKM 1999-2007

1988 Säljer Templet fastigheten till en av stadens stora fastighetsägare, och idag hyr Templet sin lokal i fastigheten på Kyrkgatan 61 A.

1989 Startar Templet sin egen tidning Jämteborgaren som utkommer med 2 nummer per år. Samma år beslutar Mästare rådet att ett stipendium ska inrättas. Det utdelas vid Templets årsdag. Stipendiet riktar sig till personer eller sammanslutningar som arbetar för Ordens syften.

Templets nionde Mästare Sven-Erik Larsson, mästare 1998-2004.

2001 Templet firar sitt 100-års jublieum enligt tradition med ett välbeöskt IG-möte. Festmiddagen hålls i Gamla Teatern, Östersund.

2017 väljs Olle Nilsson åter igen till Mästare, denna gång i Stortemplet för Norge och Island och Riddare Templet Tord Foleson, Verdal.

Templets tionde Mästare Olle Nilsson, mästare 2005-2007.
Templets elfte Mästare Kent Ivarsson, mästare 2007-2016.

Kent har också uppdrag i Högre Råd:

Provinskapitelskattmästare, PKSKM 2010-2013
Provinskapitelmästare, PKM,  och tillika Vice Stormästare, VSM 2013-2019.

Övriga bröder som haft ämbetsuppgifter i Högre Råd

Broder JP HårdStorkansler, SKR 1905-1906
Broder Kjell WahlströmHögste Storskattmästare, HSSKM 1987-1989, Storskattmästare, SSKM 1987-1989
Broder M LindströmStorskattmästare, SSKM 2013-2019

Eklundsmedaljen i Guld

Eklundsmedaljen i Guld instiftades 1961. Eklundsmedaljen i Guld kan idag tilldelas den broder som minst har grad elva och som utfört synnerligen gagnande gärning av stor betydelse för Orden.

Fyra av Jämteborgs bröder har under åren tilldelats denna utmärkelse av hög rang: Anders Jansson, Jan Eliasson, Kjell Wahlström och Sven Selander.

Templets tolfte och nuvarande Mästare Lars Ivarsson, mästare 2017-.