Linköping - Riddare Templet S:t Laurentius

Historik

”En lägenhet om två rum och kök disponerades. Sammanträdeslokalen upplystes av levande ljus från lampetter och kandelabrar och från kakelugnen lyste glöden av brasan, vilket allt skapade en god stämning.

Bröderna hade också mangrant, som väl knappast till förne, begagnat sig av möjligheten att övervara den första sammankomsten i vår gamla fastighet, vilken jämväl blir den sista, då huset om några dagar skall rivas för att ge plats år vår högborg”
(Protokoll från Utpostens sammanträde den 9 oktober 1934).

Mötessal 1934 (Klicka på Bilden för en större version)

Den förste tempelriddaren i Linköping var tågmästaren Gottfrid Grahn.
Han tog sitt inträde i Tempel Riddare Orden och RT Ansgarius i Norrköping år 1921. Det dröjde till 1923 innan han fick kamrater i sin hemstad.

Samma år recipierade i RT Ansgarius försäljningschefen, sedermera kontorschefen Axel Johansson, tågmästaren John Ech och lagerchefen Gustaf Regnér. Samtliga bosatta i Linköping.

Två år senare utökades gruppen med kamreren Mauritz Elggren.

Tempel Linköping RT St Laurentius Historik Gottfrid Grahn Förste Tempelriddaren I Lindköping
Gottfrid Grahn

Linköpingsbröderna satta snart igång förberedelser för bildandet av en egen utpost.
Den 20 februari 1927 blev startskottet för den nya utposten som fick nummer 40 inom vår Orden.

Till en början höll utposten sina sammankomster i brödernas hem, senare hyrde man en lokal i Hantverksföreningens hus vid Apotekaregatan.

Det var engagerade män som kommit samman.
De bar inom sig visionen av ett eget Ordenshus i Linköping och släppte den inte trots att rekryteringen av medlemmar till utposten gick trögt.
Tre år efter bildandet hade medlemsantalet inte högre än fjorton.

Unanför Hantverksföreningens hus

Första steget till förverkligande av drömmen om ett eget hus var att organisera en förening som kunde vara ägare till en tomt och byggherre när man skulle sätta igång med arbetet.

Den 7 mars 1933 beslöt man att bilda en byggnadsförening.
Ett sammanträde den 9 maj samma år antog stadgar och valde styrelse.
Till ledamöter av styrelsen valdes för ett år Gottfrid Grahn, Axel Johansson och Nils Bergvall.
Suppleanter blev Georg Hjelm och Verner Syrén.

Nu var det dags att dra igång. Pionjärerna hade bråttom. Det fanns ingen anledning att vänta.

Tempel Linköping RT St Laurentius Historik Gammla Huset Vid Tanneforstorget
Gamla huset vid Trädgårdstorget

Vid Tanneforstorget (idag Trädgårdstorget), låg i sydöstra hörnet ett trähus på två våningar som bröderna kom att köpa.
Det gamla trähuset revs i oktober 1934 och arbetet med att uppföra den nya byggnaden påbörjades.

Ritningarna till det nya huset utarbetades av den kände linköpingsarkitekten Axel V. Brunskog som har ritat flera vackra byggnader, bl.a Högre allmänna läroverket, gamla brandsationen och gamla vattentornet på Kanberget.
Inom ett år var byggnadsarbetet avslutat.

Tempel Linköping RT St Laurentius Historik Nya Huset Vid Tanneforstorget
Nya huset vid Trädgårdstorget