Tempel Riddare Ordens logotype

Ett Ordenssällskap på en nykter och kristen grund

Tempel Riddare Orden är en Orden med gamla anor för nutidens människor och bygger på värderingar som lyfter fram människovärdet. 

Orden bygger på en kristen grund och ett liv fritt från alkohol och andra droger.

Nykterhet, gemenskap och personlig utveckling har sedan bildandet varit bärande delar i Ordens arbete sedan starten år 1845.

Vår värdegrund

Orden vill på alla  sätt, i enlighet med kärleksbudet och utan hänsyn till etnicitet, religion eller sexuell läggning, främja människovärdet. Som medlem ska man visa vänskap och kärlek och ha omsorg om alla människor, försvara de oskyldiga, hjälpa och stödja dem som är i fara, nöd, fattigdom, förtryck, fruktan och ensamhet.

(Ur Ordens värdedeklaration)