Tempel Riddare Orden är en Orden med gamla anor för nutidens människor och bygger på värderingar som lyfter fram människovärdet. 

Orden bygger på en kristen grund och ett liv fritt från alkohol och andra droger.

Nykterhet, gemenskap och personlig utveckling har sedan bildandet varit bärande delar i Ordens arbete sedan starten år 1845.

Tempel Riddare Ordens värdegrund

Tempel Riddare Orden vill på alla  sätt, i enlighet med kärleksbudet och utan hänsyn till etnicitet, religion eller sexuell läggning, främja människovärdet. Som medlem ska man visa vänskap och kärlek och ha omsorg om alla människor, försvara de oskyldiga, hjälpa och stödja dem som är i fara, nöd, fattigdom, förtryck, fruktan och ensamhet.

(Ur Ordens värdedeklaration)

Riddare Templet Concordias Tempelsal
Tempel Riddare Orden – en inkluderande gemenskap för värdebaserad utveckling.


Tempel Riddare Ordens mål är att samla män till arbete i det godas och sannas tjänst till nytta för det samhälle alla är en del av, familjen och egen utveckling.

Orden arbetar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger.

Tempel Riddare Orden är en sammanslutning av män som regelbundet samlas till högtidliga möten för att stödja medlemmarna att utveckla sin karaktär. Tempel Riddare Orden arbetar på en kristen grund i en nykter och drogfri miljö.

Oljelampa