Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Det Högsta Rådet

Stående från vänster:
Högste Storkansler  Per-Ingvar Krantz, Högste Storskattmästare Tor Ökvist,
Högste Storceremonimästare Yngve Haugstvedt, Högste Storkaplan Holger Straum.
Sittande från vänster:
Högste Vice Stormästare Vebjørn Fagernes, Högste Stormästare Per Fredheim,
Högste Storundermästare  Mats Valli.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.org

Stor Templet för Sverige och Finland

Stormästare
Mats Valli

 

Stortempelmästarerådet

Stående från vänster:
Storskattmästare Mikael Lindström, Storceremonimästare Vilgoth Wilhelmsson,
Storkaplan Magnus Wihlborg, Storkansler Claes Göran Edberg.
Sittande från vänster:
Storundermästare Christer Wik, Vice Stormästare Kent Ivarsson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Provinskapitelmästarerådet i Norra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelskattmästare Mats Danielsson, Provinskapitelceremonimästare Karl-Anders Isaksson,
Provinskapitelkaplan Kjell Lindberg, Provinskapitelkansler Anders Perstrand.
Sittande från vänster:
Provinskapitelundermästare Stefan Dahlberg, Provinskapitelmästare Kent Ivarsson,
Vice Provinskapitelmästare Arne Bergman.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Provinskapitelmästarerådet i Mellersta Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelceremonimästare Gunnar Sverredal, Provinskapitelkaplan Sten-Bertil Jakobson, Provinskapitelskattmästare Bo Göran Löwén, Provinskapitelkansler Axel Olofsson.
Sittande från vänster:
Provinskapitelundermästare Lars-Erik Måg, Provinskapitelmästare Christer Wik,
Vice Provinskapitelmästare Per Johansson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Provinskapitelmästarerådet i Södra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelceremonimästare Anders Gullstrand, Provinskapitelskattmästare Per-Erik Bengtsson,
Provinskapitelkaplan Ali Jerremalm, Provinskapitelkansler Bengt-Ove Pettersson.
Sittande från vänster:
Provinskapitelundermästare Karl Ferling, Provinskapitelmästare Vilgoth Wilhelmsson,
Vice Provinskapitelmästare Rolf Lindström.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Ordens lagar

Från Ordens Grundlag och Ordens Allmänna Lag fastställs hur Ordens skall styras av de olika Råden/styrelserna.