Gradsystemet inom Tempel Riddare Orden

Utvlade Ridares Grads (URG) HalsbandTempel Riddare Orden är uppbyggd med ett gradsystem där varje grad ger en fördjupad inblick i Ordens ideologi och budskap.
Graderna erhålls efter vissa tidsintervall, samt det intresse som medlemmen visar.
Varje grad har egna dekorationer som alltid bärs vid sammanträdena.

Varje grads särart och budskap förbehålls de medlemmar som innehar graden, så att varje gradmöte blir till en unik högtid och en givande upplevelse.
Det är detta som är anledningen till tysthetslöftet.

Vandringen genom graderna ger nya insikter och förklaringar till de lägre gradernas innehåll, vilket ger ytterligare dimensioner åt de olika budskapen.
Det tar ungefär sex år att få de sju första graderna.

De 10 första graderna kan alla medlemmar få, de två sista graderna är hedersgrader förbehållet ett begränsat antal medlemmar.

Graderna inom Orden
Grad Benämning
1Invigningsgraden (IG)
2Kärlekens Grad (KG)
3Renhetens Grad (RG)
4Trohetens Grad (TG)
5Prövade Riddares Grad (PRG)
6Antagne Riddares Grad (ARG)
7Utvalde Riddares Grad (URG)
8Stor Tempel Graden (STG)
9Stor Templets Inre Cirkel Grad (STICG)
10Högsta Templets Grad (HTG)
11Högsta Templets Inre Cirkel Grad (HTICG)
12Heders Grad (HDG)
OmOrdern Graderna Grad 01
1 – Invigningsgraden
OmOrdern Graderna Grad 02
2 – Kärlekens Grad
OmOrdern Graderna Grad 03
3 – Renhetens Grad
OmOrdern Graderna Grad 04
4 – Trohetens Grad
OmOrdern Graderna Grad 05
5 – Prövade Riddares Grad
OmOrdern Graderna Grad 06
6 – Antagne Riddares Grad
OmOrdern Graderna Grad 07
7 – Utvalde Riddares Grad
OmOrdern Graderna Grad 08
8 – Stor Tempel Graden
OmOrdern Graderna Grad 09
9 – Stor Templets Inre Cirkel Grad
OmOrdern Graderna Grad 10
10 – Högsta Templets Grad
OmOrdern Graderna Grad 11
11 – Högsta Templets Inre Cirkel Grad
OmOrdern Graderna Grad 12
12 – Heders Grad

Gradsystemet inom Tempel Riddare Orden

Utvlade Ridares Grads (URG) HalsbandTempel Riddare Orden är uppbyggd med ett gradsystem där varje grad ger en fördjupad inblick i Ordens ideologi och budskap.
Graderna erhålls efter vissa tidsintervall, samt det intresse som medlemmen visar.
Varje grad har egna dekorationer som alltid bärs vid sammanträdena.

Varje grads särart och budskap förbehålls de medlemmar som innehar graden, så att varje gradmöte blir till en unik högtid och en givande upplevelse.
Det är detta som är anledningen till tysthetslöftet.

Vandringen genom graderna ger nya insikter och förklaringar till de lägre gradernas innehåll, vilket ger ytterligare dimensioner åt de olika budskapen.
Det tar ungefär sex år att få de sju första graderna.

De 10 första graderna kan alla medlemmar få, de två sista graderna är hedersgrader förbehållet ett begränsat antal medlemmar.

Graderna inom Orden
Grad Benämning
1Invigningsgraden (IG)
2Kärlekens Grad (KG)
3Renhetens Grad (RG)
4Trohetens Grad (TG)
5Prövade Riddares Grad (PRG)
6Antagne Riddares Grad (ARG)
7Utvalde Riddares Grad (URG)
8Stor Tempel Graden (STG)
9Stor Templets Inre Cirkel Grad (STICG)
10Högsta Templets Grad (HTG)
11Högsta Templets Inre Cirkel Grad (HTICG)
12Heders Grad (HDG)
OmOrdern Graderna Grad 01
1 – Invigningsgraden
OmOrdern Graderna Grad 02
2 – Kärlekens Grad
OmOrdern Graderna Grad 03
3 – Renhetens Grad
OmOrdern Graderna Grad 04
4 – Trohetens Grad
OmOrdern Graderna Grad 05
5 – Prövade Riddares Grad
OmOrdern Graderna Grad 06
6 – Antagne Riddares Grad
OmOrdern Graderna Grad 07
7 – Utvalde Riddares Grad
OmOrdern Graderna Grad 08
8 – Stor Tempel Graden
OmOrdern Graderna Grad 09
9 – Stor Templets Inre Cirkel Grad
OmOrdern Graderna Grad 10
10 – Högsta Templets Grad
OmOrdern Graderna Grad 11
11 – Högsta Templets Inre Cirkel Grad
OmOrdern Graderna Grad 12
12 – Heders Grad