Nästa möte i Templet

  • Uppdatering av kalendern pågår!

OPK utdelning 27 februari 2019

Vid IG-mötet fick Stig Johansson och Jarl Eltenius motta OPK.

Stig Johansson, Jarl Eltenius, vice mästaren Bengt Dåverhög och mästaren Torsten Wassenius.

Ordens högtidsdag lördagen den 2 februari 2019

Lars-Gunnar Nilsson, Jarl Eltenius, som höll högtidstalet, samt mästaren Torsten Wassenius.
Helena och Sara Olssons stod för underhållningen

Denna dag deltog 43 bröder med damer från RT S:t Olav i Mysen, Norge, RT Esaias Tegner i Karlstad och vårt eget Tempel.
Foto: Leiler Norén.

70-årsjubileum hos RT Fidelitas

Det 4 oktober 1948 som UP Åmål-Säffle upphöjdes till IG-Tempel. Detta gjorde att RT Fidelitas kunde fira Kyndelsmäss och 70-årsjubiléum den 3 februari 2018.
Vid denna högtid deltog ett 60-tal bröder med damer från RT Knape i Uddevalla, RT Esaias Tegner i Karlstad och RT St. Olav i Mysen, Norge.


RT Fideltias Förre Mästare Sune Jansson berättade om Templets historia ifrån den första dagen: bildandet av en Tempel Riddare Klubb 1925, Utposten Åmål-Säffle instiftades 1927 och 1948 upphöjdes Utposten till IG-Tempel, 1949 till Väpnare Tempel och 1981 till Riddare Tempel.

Mästaren Olof Wiking i RT Knape (vårt modertempel) gratulerarde och överlämnade en gåva.


Mästaren Christer Nilsson i RT Esaias Tegner gratulerade. Han gratulerade också från Mästaren och bröderna i RT Virtus i Kristinehamn.


Mästaren Torsten Wassenius mottar en gåva från Leif Brodén och Mästaren Christer Nilsson i RT Esaias Tegner, Karlstad.


Mester Steinar Kløverød i RT St. Olav i Mysen, Norge, gratulerade RT Fidelitas.


Vi fick också lyssna till vackersång och musik som utfördes av Eva Bengtsson
och Morgan Hermansson.


Foto: Leiler Norén

 

Gemensamt IG-möte 5 oktober 2017 med RT Caritas, Esaias Tegner, Fidelitas och Virtus

I detta deltog Mästarna i alla RT, samt totalt 17 bröder.

I

 

OPK 26 april 2017 i RT Fidelitas

Vid RT Fidelitas IG-möte den 26 april 2017 blev vår broder VM Bengt Dåverhög utnämnd till OPK. Han recipierade i IG i VT Bonitas i Alingsås den 10 april 1967.

Br. VM Bengt Dåverhög, PKM Vilgoth Wilhemsson i SPK och M Nils Dåverhög i RT Virtus Kristinehamn.

Br. VM Bengt Dåverhög, PKM Vilgoth Wilhemsson i SPK och M Nils Dåverhög i RT Virtus Kristinehamn.

Några av de deltagande bröderna vid Brödramåltiden.

Fotograf: Leiler Norén, Åmål.

Medaljutdelning 30 november 2016

Onsdagen den 30 november var sista mötet för året. Under gradmötet utdelades eklundmedaljen i silver av stormästare Mats Valli till Fidelitas bröderna M Torsten Wassenius, VM Bengt Dåverhög och S Stig Ahlenius. Det var en mycket god stämning i lokalerna som gästades av bröder från fyra olika tempel: RT St. Erik, RT Knape, RT Caritas och RT Westgothia.

Stående från vänster: SCM och PKM Wilgoth Wilhelmsson i SPK, samt  SM Mats Valli.
Sittande från vänster: S Stig Ahlenius, VM Bengt Dåverhög och M Torsten Wassenius.

Foto: Broder Milot Kelmendi, RT Knape, Uddevalla