Linköping - RT S:t Laurentius

Damklubb

Möteslokal: Trädgårdstorget 6, Linköping

Ordförande: Berit Boberg
Adress: Fasangatan 24, 582 37 Linköping
Telefon: 013-13 57 82

Sekreterare: Kerstin Hallstener
Adress: Kappegatan 18, 587 39 Linköping
Telefon:
 013-15 16 78

Kasör: Inger Petersson
Adress: Rydsvägen 354C, 584 39 Linköping
Telefon: 
013-17 08 88

MÖTESORDNING:
Första onsdagen i månaden kl. 15:00 under januari-april
och september – november.

MÖTESLOKAL:
Tempel Riddarnas sällskapsvåning Trädgårdstorget 6.

Anmälan tel: 013-12 31 80