Kungörelse

Stor Templet för Sverige och Finland
inbjuder till

GRADGIVNING
i Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG

Lördagen den 21 mars 2020 kl 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till Reception och deltagande

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 1 mars 2020.

Bröder med STICG eller högre grader (deltagare) ska också anmäla deltagande. Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD

Samling

09.00 Ämbetsmän och tjänstemän
11.00 Recipiender
11.30 Övriga Bröder

Anmälan till Brödramåltid

Anmälan senast söndagen den 15 mars 2020 till SKR br Curt Arne Gisleskog 070-3133993 eller e-post skr@tempelriddareorden.se
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli, Stormästare

Curt Arne Gisleskog, Storkansler

Print Friendly, PDF & Email