KUNGÖRELSE OM GRADGIVNING

STORMÄSTAREN

i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provins Kapitel

GRADGIVNING i STG

Fredagen den 20 mars 2020 k. 19.00
i Stamhuset, Kammakargatan 54, Stockholm

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 16 februari 2020.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till
PKKR Fredrik Topplund, Drabantgatan 4, 582 14 eller via e-post
fredrik.topplund@tempelriddareorden.se

senast den 23 februari 2020.

Bröder med STG och högre grader (deltagare) skall anmäla deltagande
samt om de önskar delta i Brödramåltid och anmäla ev. behov av specialkost
senast måndagen den 8 mars 2020 till
fredrik.topplund@tempelriddareorden.se
eller telefon 073-600 72 11.

Brödramåltiden kostar 150 kronor (250 kronor). Inbetalning görs till Stortemplet på
bankgiro 362-3626 eller SWISH nr 123 495 58 37 senast den 15 mars 2020.

Klädsel HD eller EHD

Samling

Recipierande Bröder samlas kl. 17.30
Övriga Bröder samlas kl. 18.00

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Christer Wik                  Fredrik Topplund
PKM                                      PKKR

Print Friendly, PDF & Email