KUNGÖRELSE OM GRADGIVNING

Stor Mästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit

För Sveriges Södra Provinskapitel

GRADGIVNING i Stor Templets Grad, STG

Lördagen den 24 oktober 2020 klockan 13.00 i RT Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 1 september 2020.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till PKKR Karl Ferling, Vasallgatan 14 B, 393 49 Kalmar eller via e-post karl.ferling@tempelriddareorden.se senast den 9 september 2020

Bröder med STG och högre grader (deltagare) skall anmäla deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltid och anmäla behov av specialkost senast måndag den 12 oktober 2020 till Karl Ferling, mobil 0730-73 93 34 eller e-post karl.ferling@tempelriddareorden.se

Klädsel: HD eller EHD

Samling

  • Ämbetsmän och tjänstemän samlas kl. 10.00
  • Recipierande Bröder samlas kl. 12.00
  • Övriga Bröder samlas kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden!

Jan Gunnarsson
PKM

Karl Ferling
PKKR

Print Friendly, PDF & Email