Kungörelse

HÖGSTE STORMÄSTAREN har medgivit

GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Söndagen den 22 mars 2020 kl 12.00 i Ordens Stamhus, Stockholm, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande

Riddaretempel gör anmälan på fastställd blankett till Storkanslen senast den 1 mars 2020.

Bröder med HTG eller högre grader (deltagare) ska anmäla detta till Storkanslen. Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD.

Samling

11.00 Recipiender
11.30 Övriga Bröder
16.00 Mötet beräknas sluta

Anmälan till Brödramåltiden

Anmälan senast söndagen den 15 mars 2020 till HSKR Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingvar Krantz, Högste Storkansler

Yngve Haugstvedt, Högste Storceremonimästare

Print Friendly, PDF & Email