Hänt i Templet 2023

17-dec
2023
Julgilang

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-12-17 – Utpostens Advetskaffe

Ett trettiotal deltagare samlades i RT Excelsiors lokaler för att medverka i Utpostens traditionella evenemang: ’Adventskaffe’.

Bröder med deras damer/gäster fick i några timmar, förutom julkakor även, avnjuta en trevlig musikstund med inbjudna spelemannen Anders Lennartsson.
Hans tema för kvällen blev ett tio-tal låtar/visor med anknytning till julen och vintern.
Under några av de mest kända låtarna han framkörde, blev det allsång.


Anders Lenartsson underhåller

Några av bröderna och damerna som anlände extra tidig, slog sig ner i Templets ’brödrasal’.

Bröder och damer/gäster vid kaffebordet

En stående punkt vid denna årliga evenemang är en ’Advents-betraktelse’.
I kyrkliga sammanhang kan en ’betraktelse’ liknas en liten sammankomst för bön och religiös begrundande.

Vårt tempel har förmånen att ha några bröder som är präster till yrket och genom åren gjort dessa framföranden på ett fint sätt.
Vanligtvis är det broder Nils, templets f.d mästare, som gjort betraktelserna, men i år var det broder Conny som stod bakom podiet.
Han tog avstamp från psalmen ’Bereden väg för Herran’ och Johannes Döparens predikan, för att sedan knyta ihop det hela genom att uppmana åhörarna att undanröja hindren inom oss, för att bana vägen för en starkare religiös tro.

Broder-Conny-gor-en-Adventsbetraktelse

Conny Gavestål

Då detta var årets sista sammankomst, passade Templets Mästare, Peder, på att avtacka broder Uno för en ’lång och trogen tjänst’ som Templets sekreterare, en position han innehaft i hela 30år.
I bild syns Uno Johnsson med den överräckta ’Sköldplaketten’.

Uno lämnar dock ej ’Mästarerådet’, då han istället tar över rollen som ’Skattmästare’ efter avgående Kurth Neckén. Ny sekreterare blir Mika Hänninen.
Några av sysslorna Uno utfört, t.ex Matrikeln och Medlemsbladet, kommer han att fortsätta med under en övergångsperiod.

Conny Gavestål

Broder Erling överlämnade, på medlemmarna i Utpostens vägnar, ett ’blomster-arrangemang’ till Sändebudet, Uno, och hans fru Lena, som ett tack för parets insatser för Utpostens verksamheter under det gångna året.

Som tack för att bakat lusse-bullarna till kaffet, fick Karin Johansson (broder Lennarts fru) en blomma.
Karin syns längst fram i bilden.

Julgilang
4-dec
2023
Julgilang

2023-12-04 – IG-Möte med Julritual

Merparten av de aktiva Kristianstad-bröderna närvarade vid årets sista möte för RT Excelsior, måndagen den 4:e december, där den sedvanliga ’julritualen’ i december genomfördes.
Sammankomsten gästades av broder Thomas från RT Hermes (Karlskrona)

Broder Lennart gestaltade åter huvudpersonen, riddaren Raniero, i den fina och stämningsfulla ceremoni som hålls i anslutning till jul-uppehållet.
Denna ritual är löst baserad på Selma Lagerlöfs novell: ’Ljuslågan’ och det är tyvärr olyckligt att dess tema ännu stämmer in år efter år, gällande krig och andra lidanden.

Som vanligt serverades ett gott smörgåsbord vid brödramåltiden.
Vid kaffet lede templet sekreterare,  Uno, en frågesport med ordet: ’grön’ som gemensam nämnare. Broder Nils hade mest rätt och han läste även en ’Jul-dikt’ han skrev för ca 50år sedan.

Julgilang

Broder Lennart Johansson

Julgilang
25-nov
2023

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

2023-11-25 – IG-möte med Reception i Malmö

Under lördagen den 25:e november hölls ett gemensamt IG-möte hos RT Gregorius i Malmö, där Limhamnsbon Iry Marcic under sammankomsten recipierade i ’InvigningsGraden’ och Templet fick därmed en ny Stridskamrat.

Vid mötet, som hölls mitt på dagen, slöt riddare från olika Skåne-tempel upp, för att bevittna ceremonin.
I bilden står den nye brodern, Iry, tillsammans med RT Gregorius Mästare Anders Gullstrand.

Brödramåltiden hos RT Gregorius bestod som vanligt av några goda smörrebröd, denna gång med lax- och ost-varianter.
Vid måltiden överlämnade Templets Mästare, Anders, bl.a Orderns ’medlemspärm’ och en ’TRO-mugg’ till den nye brodern.

Vårt Tempel, Excelsior, representerades av bröderna Henryck och Uno, vilka även tjänstgjorde som Ceremoni-Mästare respektive Biträdande UnderMästare under receptionen.

Henryk
Henryk
Uno
Uno
20-nov
2023

2023-11-20 – IG-Möte

Måndagen den 20 november hölls ett IG-möte, där en desarmerad brödraskara ändå genomförde en värdig ceremoni. Dagens växelläsning repeterade den kunskap man får till sig i vår tredje grad.

Då vår mästare, Peder, var en av de bröder som inte kunde närvara vid sammankomsten, tillfrågades Templets förre mästare, Nils, om han ville hoppa in som vikarie i sitt förra ämbete.
Vilket broder Nils ställde upp på och det med förtjänst.


Broder Nils Forsberg

Templets vicemästare Sven anordnade den efterkommande måltiden.
Svens tema brukar vara en ’sill-rätt’, vilket han till brödernas förtjusning även gjorde denna kväll.
Direkt före IG-mötet hade Sven dessutom agerat ordförande vid ett av Templets årliga Fastighets-sammanträden och innan dess iordningställt lokalen inför middagen.

VM Sven Johansson

Templet gästades av broder Thomas från RT Hermes i Karlskrona. Han är även med i IOGT-NTO.
Vid brödramåtiden berättade han bl.a att nykterhetsrörelsen i Blekinge fått ett rejält uppsving i.o.m att ett 20-tal Ukrainska flyktingar anslutit sig till rörelsen.

Vid slutet av mötet framförde broder Nils två av sina nyskrivna dikter.
Dessa och flera av hans dikter, kan läsas på hans Facebook sida .

Broder Nils Forsberg

VM Sven Johansson

8-okt
2023

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

2023-11-08 – IG-möte med Parentation i Malmö

Vid RT Gregorius möte i Malmö den 8 november hölls en parentation för tempel-bröderna Roland Helén-Halme och Åke Peterson som avlidit under det senaste året.

Även om det inte var ett gemensamt ’Skåne-möte’ ville vårt Tempel säga ett sista farväl i Ordens-sammanhang, till den av oss högt hållna Malmö-brodern Roland, så en kvintett av Kristianstad-bröder tog på sig uppdraget att representera RT-Excelsior vid mötet.

Dessutom behövde RT Gregorius hjälp med att fylla sitt Templet med bröder, då det var deras tur att få besök av ’Högste StorUnderMästaren’ Jan Gunnarsson.
Han var på en liten ’tempel-turné’ här nere i södra Sverige, då Jan dagarna innan besökt Templen i Halmstad och Kristianstad.
RT Gregorius, numera, är Ordens sydligaste Tempel, vänder Jan härefter hemåt med Tempel-besök högre upp i landet på vägen.

Minnestalet över Broder Roland hölls av svärson Peder, tillika Templets Ceremoni Mästare, där han bl.a tog upp att Roland var redan vid unga år en föreningsmänniska och Tempel Riddare Orden var en av de första organisationerna han anslöt sig till.
Hans mest långvariga ämbete inom Templet var som dess Vicemästare, men han började och avslutade som Undermästare.
Roland valde att verka lokalt och då främst i det egna Templet, men ställde dock upp när Stortemplet behövde hans hjälp.
Roland var en flitig besökare i samtliga Skånska tempel.
Roland nådde under Ordensvandring upp till gamla 10:an och när man förändrade gradsystemet når han upp till den 11:e graden, HTICG.
År 1990 erhöll Roland med en Eklundsmedalj i Silver och 2015 utnämndes han till Ordenspatriark. Roland avled vid en ålder av 82 år efter en tids sjukdom.
(En längre och mer detaljerad resumé över broder Rolands långa medlemskap återfinns några inlägg ’längre ner’ )

Broder Roland
 Roland Helén-Halme

Talet över Broder Åke hölls av Templets Sekreterare Tommy, i vilket det framkom att Åke Peterson föddes i Bredbyn i Ångermanland den 27 maj 1929.
Han tog folkskollärarexamen 1954 och tjänstgjorde sedan i hemorten till 1955, då  han flyttade till Lund.
Han recipierade i RT Gregorius 1958 och deltog i Templets verksamhet med befattningar som BUM och BCM.
Broder Åke gick genom alla grader t.o.m STICG (grad 9 i det gamla gradsystemet) . 2008 blev han utnämnd till OPK men  han hade aldrig tillfälle att ta emot tecknet. Åke avled den 6 mars i år.

Avlidne Åke Peterson
Åke Peterson

Brödramåltiden hos RT Gregorius bestod som vanligt av några goda smörrebröd.
Vid kaffet, efter måltiden, höll HSUM Jan ett tal, där han bl.a anmodade bröderna att ’våga fråga’ sin omgivning om någon av dem kan tänka sig bli en ’Tempel Riddare’.
Resten av mötet upptogs av diskussioner kring ’medlemsvärvning’.

Vår Tempel-mästare, Peder, tackar bröder nedan för den tid och engagemang de lade ner på sin medverkan vid Malmö-parentationen.

Uno
Uno
Henryk
Henryk
Kurt
Kurt
Mika
Mika

 Roland Helén-Halme

Bengt med sin OPK-Plakett

Åke Peterson

6-nov
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-11-06 – IG-möte

Måndagen den 6:e november hölls ett IG-möte i våra egna tempel-lokaler i Kristianstad.

Traditionsenligt brukar man, vid detta månadsmöte, ha en parentation  över årets bortgångna medlemmar, men Templet hade glädjande nog förmånen att inte behöva genomföra ceremonin.
Istället hölls en stunds tystnad för de bröder vi förlorat på vägen.

’Symbolik’ var temat i mötets ’växelläsning’. Texterna gick igenom vad det var, samt hur och varför vår Orden
använder den i våra ritualer, ceremonier och undervisning.
Hur symboler tolkas är personligt, men med rätt kunskap kan man kan man se den ’röda tråd’ som genomsyrar Tempel Riddare Ordens symboler och ’bildspråk’ medans man avancerar i graderna.

Templet fick ’finfrämmande’, då vi gästades av själva Högste StorUnderMästaren Jan Gunnarsson.
Han var på en liten ’tempel-turné’ här nere i södra Sverige, då han dagen efter besöker RT Balder i Halmstad och sedan dagen därpå avslutar med Malmö-templet Gregorius.

Ett femtontal-bröder deltog i mötet, varav de flesta syns i bilden.

Brödramåltiden bestod som vanligt av ett smörgåsbord, men denna gång fanns det ovanligt mycket goda pålägg att välja emellan.

Vid kaffet, efter måltiden, höll HSUM Jan ett tal, där han bl.a tryckte på att man måste ’våga fråga’ sin omgivning om de kan tänka sig bli Tempel Riddare broder.


Som uppskattning av HSUM’s besök, överräckte vår Mästare, Peder, en gåva från Templet till Jan, vilken bestod av en egen-tillverkad ’sköld-plakett’.

Broder Nils passade i slutet av mötet på att framföra två dikter han satt ihop.
Fler av hans dikter, kan läsas på hans Facebook sida 

Den överräckta Plaketten
Den överräckta 'sköldplaketten'
28-okt
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-10-28 – StorTempelGraden med reception

I år fick RT Excelsior förtroendet av Södra Provinskapitlet att vara värdtempel för 2023’s reception i ’STG’.

Receptions-ceremonin hölls den 28:e oktober i ordens-lokalerna i Kristianstad, där bl.a två av våra tempelbröder, Mika Hänninen och Per Lindahl tog steget in i ’Komtur-graderna’.

Vid mötet officierade medlemmarna i Södra ProvinsKapitlet tillsammans med våra tempelbröder Peder och Sven som Biträdande UnderMästare.

I bild syns bröder Mika och Per med respektive faddrar,  Nils Forsberg (t.v) och Mats Wejnor (t.h).

Receptionen startade officiellt 13:00, men innan dess gavs det möjligheter till en liten fika för de bröder som dök upp tidigare.
Främst i bild syns PKSKM Bengt-Ove Pettersson.

Ett tjugofem-tal bröder, från södra Skåne bevittnade ceremonin, där åtta nya ’Utvalda Komturer’ upptogs.
Två av recepienderna kom från templen Excelsior, två från Minerva och en vardera från Fyrbåken, Minerva och Westgothia.
I.o.m deras upphöjning har de nu fått möjlighet till mer ansvarsfulla uppdrag inom Orden.

 

I bilden syns  recepienderna tillsammans med mötets BCM Henryk Goldman (t.v)

Vanligtvis brukar templets brödramåltid bestå av ett smörgåsbord, men dagen till ära bjöds det på en buffé med fläskfilé, potatisgratäng, gele och kantarellsås  tillsammans med grönsaker och en liten ’ostbricka’.
Till kaffet serverades efterrätten Pannacotta med hallonsylt.
En populär kombination bland bröderna.

I bilden ovan syns PKK Karl Ferling (t.v), PKM Jan-Inge Persson och PKVM Anders Gullstrand från det Södra Provinskapitlet med Mästaren i RT Excelsior, Peder Agerius (t.h).

PKCM Michael Forsberg och PKSKM Ove Pettersson
PKCM Michael Forsberg och PKSKM Bengt-Ove Pettersson
PKUM Roger Och PKKN Ali
PKUM Roger Bogar och PKKN Ali Jerremalm

Under kaffet visade ProvinsKapitelet sin uppskattning för RT Excelsior och berömde deras bröder för ett väl genomfört reception och måltid.
Kristianstads Mästare, Peder, fick på sina bröders vägnar ta emot en statyett i åminnelse av sammankomsten.

PKM Jan-Inge delade även ut var sin blombukett som ett tack till templets sekreterare Uno och VM Sven, sammankomstens egentliga arrangörer.

Det är inget litet evenemang att hålla, då samtliga lokaler måste ställas i ordning för ett stort antal bröder, med bl.a en extra fin ’uppdukning’ både i mat- och tempelsal.

Uno
Sekreterare Uno Johnsson
Sven
UnderMästare Sven Johansson

Vår Tempelmästare, Peder, sänder ett stort tack till de bröder som medverkade vid lördagens sammankomst.

23-okt
2023

2023-10-23- IG-Möte med val

Måndagen den 23:e oktober hölls ett IG-möte, där temat för sammankomsten vara att undervisa bröderna om vår Ordens hedersbetygelser.
Dels vilka kategorier, såsom medaljer eller grader och vad kriterierna är för att erhålla dem.

Under mötet framförde broder Nils två fina egenskrivna dikter: ’Där dog man inte’ och ’Om’.
Dessa och fler dikter av Nils, kan läsas på hans Facebook sida .

Innan ceremonierna påbörjades, genomfördes val till Mästarerådet för nästa år.
Till stor del förblev medlemmarna i Mästarerådet desamma och den enda nyinvalda var
Mika Hänninen, som ersätter Uno Johnsson som sekreterare.
Uno ersätter i sin tur Kurt Neckén som Skattmästare.
Resten av rådsmedlemmarna sitter kvar på sina positioner.

Vid den efterkommande brödramåltiden bjöds det på gott bröd och pålägg.
Sittningen blev dock kortare än vanligt, då Tempelsalen behövde iordningställas inför STG-mötet kommande lördag. Ju högre grader, desto mer tid och energi läggs på förberedelserna.

Wooden judge gavel
Likt andra klubbar och organisationer, gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.
9-okt
2023

2023-11-09 – Mästarens porträtt på plats.

Inför den ’Höstkonsert’ (se inlägget nedan) med Åhus Manskör som Templets Utpost arrangerade måndagen den 9:e oktober, var tavlan med den nya Mästarens, Peder Agerius,  fotografi uppsatt på väggen i RT Excelsiors ’matsal’.

Hans porträtt sällar sig nu med sina nio föregångare, som styrde templet sedan år 1908.
Tillkomsten av mästarens tavla var ett samarbete mellan Templets UM, KN och sekreterare.

Även f.d mästaren, Nils Forsberg, var nöjd, då hans ’Mästare-porträtt ’, efter en tids frånvaro, åter var tillbaka i Templet. Ett datum behövde uppdateras i hans tavla.

Mästaren Peder

9-okt
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-11-09 – Utpostens Höstkonsert

Under kvällen den 9:e oktober hölls i RT Excelsior lokaler en ’Höstkonsert’, arrangerad av Templets Utpost.

Åhus Manskör stod för underhållningen, vilka uppträtt på flera av Templets evenemang genom åren.
Kören, ackompanjerad av ’piano’, genomförde ett antal fina sånger i Tempelsalen, varav några var associerade med Benny Anderson och Ted Gärdestad.

Ett trettio-tal åskådare, vilket inkluderade gäster, tempelbröder med deras damer, avnjöt konserten och den ’smörgåsbuffe’ som erbjöds under pausen av körens sång-schema.

Uppdukat var några olika sorters frallor och pålägg, förbereda av bröderna Uno o Sven och deras fruar.
Innan alla gick till bords, så tackade Templets Mästare, Peder, besökarna för deras närvaro och och visade speciellt sin uppskattning för dem som iordningställt lokaler och förtäring inför konserten.

Mot slutet av måltiden framförde två av körmedlemmarna visor på gitarr och munspel.
En uppskattad visa blev ’Jag har bott vid en landsväg’, som gjordes populär av Edvard Persson.

Kö Vid Smörgåsbordet
Kö vid smörgåsbordet
Visor Under måltiden
Visor under måltiden

Måndagens sammankomst avslutades med att Åhus manskör sjöng några sånger uppe i matsalen.
Kören avtackades för sin insats och medan de packade ihop började folk lämna tillställningen.
Till sist var det ’bara’ att diska och återställa Templets lokaler till sist ursprungliga skick.

Kören I matsalen
Åhus manskör sjunger några avslutande musikstycken
25-sep
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-09-25 – IG-möte med Växelläsning

Måndagen den 25:e september hölls ett IG-möte i våra egna tempel-lokaler i Kristianstad.

Temat för dagen var ’Växelläsning’. d.v.s deltagarna turas om att läsa en informationsrik text om något som berör Ordens historia eller ceremonier. Denna gång var fokuset på bl.a på ett av våra ’arbets-symboler’.

Ett av diskussionsämnena vid den efterkommande måltiden, var om RT Excelsior e.v ska byta veckodag för sina tempel-möten. Detta för att underlätta för bröder med andra åtagande på måndagar att närvara.

Bröder i väntan på tempelmötet.
Denna sittgrupp är en av ställena som deltagarna kan vänta in de kommande ceremonierna och efteråt brödramåltiden.

Broder Conny, i förgrunden, stod för maten vid måltiden, ett litet smörgåsbord, där en av påläggen var makrillfilé.
Broder Sven, i bakgrunden, tog hand om disken.
Ett nödvändigt ont, men syssla Sven berömvärt tar på  sig de flesta gånger. 

23-sep
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-09-23 – IG-möte hos RT Molay

Lördagen den 23: september bjöd RT Molay in de angränsande riddare-templen till ett IG-möte.
De övriga Skånska templen hörsammade Ängelholms-templets inbjudan genom att skicka representanter.
Även ett antal bröder från RT Balder i Halmstad gästade templet och likaså gjorde SUM Jan -Inge Persson.
RT Excelsiors fem-mana delegation leddes av vår VM Sven Johansson.

Ett femtontal bröder genomförde ceremonin och intog därefter den sedvanliga brödramåltiden.
Templet bjöd på ett smörgåsbord med goda och varierade bröd och pålägg.

Broder Nils och VM Sven från RT Excelsior vid mötets middag, vilken avåts under glatt samspråk bröder emellan.

SUM Jan-Inge (t.v) och Molay’s Mästare Helge Johansson.
Helge var glad att kunna hälsa alla bröder välkomna till ett möte, deras 1:a för höstterminen, med mycket musik av organisten Per-Erik Jansson.

16-sep
2023

2023-09-16 – RG-reception i Kristanstad.

Den 16:e september genomfördes en RG-reception i RT-Excelsior ordenslokaler i Kristianstad.
Precis som vi gjort de senaste åren, där viktiga händelser i templet förläggs till dagtid på en helg, så hölls denna sammankomst vid elvatiden på en lördag. Det gör att alla bröder har en chans att kunna delta.

På bilden flankeras Kristianstads-mästare Peder av recipienderna Jan och Ralph.

På mötet, som var gemensamt för de Skånska Templen, gick de tre bröderna Jan Ljungberg (fr. RT Gregorius), Ralph Laijon (fr. RT Excelsior)  och Tobias (fr. RT Excelsior) upp i ordens 3:e grad: Renhetens Grad, RG.
De kan nu betitla sig som ’Vaksamma Väpnare’.

Ceremonin, bevittnades av 15st bröder, vilket inkluderade bröderna Tommy och Bengt från RT Gregorius.
Templet gästades även  av UM i Södra Provinskapitlet Robert Bogar, vars hemtempel är RT Minerva i Jönköping.

Provinskapitelundermästare Robert Bogar
Provinskapitelundermästaren Robert Bogar

(Klicka på bilderna för att se större version)

Brödramåltiden bestod av en god ’Landgång’ med varierande pålägg och till kaffet bjöds det på god ’Otto-glass’.

Vid middagen hölls  tal till recipienterna.
Broder Nils, templets fd mästare, höll ett långt och fint anförande riktat mot de tre nya ’Vakande Väpnarna’.

Templets mästare, Peder, avslutade mötet genom att tacka de närvarande bröderna för sitt deltagande och önskade alla en säker hemfärd.

2-sep
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-09-02 – IG-möte och Höstupptakt

Lördagen den 2:e september bjöd RT Excelsior in till en ’höst-upptakt’, vilket är återupptagen tradition där man vid första ’höstmötet’ bjuder på Ärtsoppa och pannkakor vid Brödramåltiden.
(Grönsakssoppa fanns som alternativ)

15st bröder, som samlats för ett IG-möte, åt för en gångs skull måltiden innan den ceremoniella delen, då soppan tog sin tid att tillaga. För mat och dukning m.m stod förtjänstfullt bröderna Uno och Kurth.

2023 09 02 Höstupptakt IG Möte 3
Till bords med ärtsoppa
2023 09 02 Höstupptakt IG Möte 4
Till bords med ärtsoppa

Mot slutet av sammankomsten bjöd templet på kaffe och god ’Otto-glass’.
Här passade även templets Mästare och Kaplan på att visa vad som gjorts på internet under sommaren för att framhäva vårt Kristianstads-tempel.
På de sociala medieplattformarna FaceBook, Twitter (X), Instagram och LinkedIn har en ’RT Exelsior-sida’ upprättats.
Söker man på dessa plattformar efter RT Excelsior, hittar man vår ’tempel-sida’, vilken ger besökarna en kort sammanfattning vad Tempel Riddare Orden är för något och vad vi står för.
Är man intresserad av att veta mer om ’Tempelriddarna’, så kan våra sidorna och deras inlägg på plattformarna skicka besökaren vidare via länk till templets officiella hemsida.

Då Templets riktiga hemsida bara är ca ett år gammal, har inte alla bröder fått upp ögonen för den eller kanske inte sett den i sin helhet, gjordes därför också en kort genomgång av hemsidans innehåll.

Första Post i Sociala Medier
'Sigill-inlägg' på våra sidor på de sociala medierna.
Andra inägget på Social Medier
'Dikt-inlägg' på våra sidor på de sociala medierna.

Peder

Templets Mästare, Peder, avslutade sammankomsten och tackade bröderna för deras närvaro och ett fint genomfört IG-möte.

18-aug
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-08-18 – GemensamhetsLunch

Den 18:e augusti mjukstartade RT Excelsior höstens sammankomster med en ’Gemensamhets-Lunch’, till vilken alla Tempelriddare och deras vänner/familjer var inbjudna. 
Normalt sett brukar denna typ av luncher hållas i Templets fastighet i Kristianstad, där några av deltagarna iordningställer lokalen och maten inför måltiden.

Denna gång kunde alla direkt sätta sig till ett dukat bord, eftersom ’Gemensamhets-lunchen’ var förlagd till Strandstugan i Furuboda.


Strandstugan i Furuboda

Strandstugan i Furuboda

         Kycklingklubba med klyftpotatis

Måltiden bestod av kycklingklubba, stekt potatis tillsammans med brunsås, samt grönsakssallad. En riktigt god maträtt.
Nedan visas foton från lunchen.

Efter middagen fanns tid för en stunds egna aktiviteter.
Många valde att gå en ’tipsrunda’, arrangerad av broder Uno.
Broder Kurt L. och Karin Johansson (br. Lennarts fru) fick mest poäng.

FurubodaLuchen-1
Lunchbild
FurubodaLuchen
Lunchbild
Sammankomsten avslutades med kaffe och en lottdragning, där Lena Johnsson (br. Uno's fru) respektive Ingrid Andersson (br. Franks fru) van de högsta priserna bestående av tre lotter vardera från 'Miljonlotteriet'.

Templets förre mästare, Nils Forsberg, passade vid kaffet på att läsa den underfundiga dikten: 'Idag', vilken han själv nyligen skrivit.


Idag blir igår redan imorgon, som idag var i morgon ännu igår.
Idag är den dag som ännu är, som idag var igår den dag som blev.
Men imorgon är ännu inte idag och just idag lever jag.

Excelsior - Nils Forsberg
Broder Nils

Fler dikter av Nils, kan läsas på hans Facebook sida

Även om vädret inte var på topp, verkade de ca 30 lunch-deltagarna vara nöjda med besöket i Furuboda, där de åter kunde träffa sina bröder/vänner/bekanta efter sommaruppehållet.

 

  12 jul –  2023

2023-07-12 – Ett sorgens budskap

(Klicka på bilderna för en större version)
_

Riddartemplet Gregorius av Tempel Riddare Orden har den smärtsamma plikten meddela att Templet genom döden förlorat en av sina medlemmar, högt värderade Ordenspatriarken Roland Hellén-Halme. Vid en ålder av 82 år.
Vår broder Roland har, efter en tids sjukdom, för alltid lagt ner sin vandringsstav.

Tillsammans med ca femtio släktingar och vänner deltog ett tiotal Tempelriddare vid begravningsgudstjänsten i Hyby’s (nya) kyrka den 12 juli.
Ceremonin innehöll bl.a de välkända psalmerna Blott En Dagoch Härlig är Jorden”, samt det instrumentala musikstycket Time To Say Goodbye

Efter att RT Gregoris sekreterare, Tommy, hållit ett avskedstal till den avlidne, tog tempelbröderna från RT Gregorius (Malmö) och RT Excelsior (Kristianstad) ett gemensamt farväl av broder Roland runt hans kista.
Representanterna från Kristianstad-templet var bröderna Uno, Nils, Henryk och Mats.

Broder Roland

Inuti Hyby Kyrka

Blomsterarrangemanget

Roland var redan vid unga år en föreningsmänniska och anslöt sig då till Scouterna.
På den tiden var det inte ovanligt att ta steget från Scoutkåren till Tempel Riddare Orden, vilket Roland gjorde när han år 1965 recipierade hos RT Gregorius i Malmö.
Roland har under årens lopp haft flera ämbeten inom Templet i Malmö.
Hans mest långvariga ämbete var som dess Vicemästare, men började och avslutade som Undermästare. Han avrundade sin roll i Mästarrådet 2021.

Trots broder Rolands långa medlemskap  och hans höga grad inom Orden, valde Roland att verka lokalt och då främst i det egna Templet.
Dock tackade Roland ja , när Stortemplet för Sverige och Finland bad honom gå in som ledamot i valnämnden inför Generalkonventet 2016 ( i Sandefjord ) .
Lokalt drev Roland på det Skånska samarbetet, där han var en tongivande kraft.
Roland var dessutom en flitig besökare i samtliga Skånska tempel.

Roland nådde under sin långa Ordensvandring upp till gamla 10:an och när man förändrade gradsystemet når han upp till den 11:e graden, d.v.s Högsta Templets Inre Cirkel Grad (HTICG).
År 1990 belönades Roland med en Eklundsmedalj i Silver för ett omsorgsfullt, förtjänstfullt och troget arbete för att en under längre tid tjänat Orden och sitt Riddare Tempel.
Den 23 sep 2015 utnämndes han till Ordenspatriark (OPK) efter 50 års medlemskap.

Broder Roland Hellén-Halme kunde därmed betitlas:
     Ordenspatriark av Tempel Riddare Orden.
     Utvald Storkomtur
     Kommendör av Det Röda Korset.
     Innehavare av Eklundsmedaljen i Silver.

Broder Roland Hellén-Halme

Roland utsågs 2015 till OPK.
Hans Mästare Anders Gullstrand delade ut det tillhörande diplomet

Rolands dekorationer
Rolands dekorationer

De dekorationer och utmärkelser Roland erhållit inom Orden arrangerades fint på en tavla med hjälp av broder Peder, Rolands svärson och tillika CM i RT Gregorius, numera även Mästare i RT Excelsiors.
Tavlan placerades invid Rolands kista.

Broder Rolands  minne skall med tacksamhet bevaras i Brödrakretsen.

Rolands dekorationer
Rolands dekorationer
8-maj
2023

(Klicka på bilderna för att se större version)

2023-05-20 – Utpostens Vårfest

Den 20:e maj höll RT Excelsiors Utpost sin årliga ’Vårfest’, vilket blev en trevlig sammankomst med god mat.
Ett trettiotal deltagare slöt upp, till största delen tempelbröder och deras damer.

Lunchen bestod traditionsenligt av ett ’sillbord’ bestående av matjessill, saltsill tillsammans med gräddfil och potatis, samt andra grönsaker.
För de som inte var förtjusta i fisk, erbjöds köttbullar i brunsås.

 

Uno Johnsson - Huvud
Uno, Utpostens Sändebud
Lennart Johansson
Broder Lennart

Uno Johnson, Utpostens Sändebud (ledare) tillika festens organisatör, lade tillsammans med broder Lennart Johansson och deras fruar, ner mycket tid/energi på att förbereda lokalen/maten inför lördagens festligheter.
Templets ’enmansorkester’, Brian Bugge, gjorde ett bra jobb med att underhålla ’gästerna’ med musik/sång.
Nedan syns några bilder från festen.

Uppdukat Långbord
Uppdukat långbord
SillBordet Dukas Fram
Sillbordet görs i ordning
Broder Brian Bugge underhåller
Brian Bugge, Templets UM
Vårfestens måltid
Måltiden
Måltiden2
Kaffet
Uno agerar bingoutropare
Uno agerar bingoutropare

Templets förre mästare, Nils Forsberg, fyller inom kort 90-år, men har ifrånbett sig all uppvaktning den dagen.
Istället firade vi honom i förskott efter luchen, med sång och blommor.
I gengäld bjöd han på tårtor till kaffet.
Det var hans fru som bakat en jordgubbstårta och en marängtårta.
Vid kaffet framförde dessutom broder Nils, tillsammans med broder Brian, även den roliga visan ’Korpral Kanon’. (Här är texten)

Broder Nils (t.v) hyllas.
I förgrunden syns fru, Else

Nils sjunger visan
Korpral Kanon’

Nils Fru Bakade Tårtor Till Kaffet

Nils fru bakade tårtor till kaffet.
En jordgubbstårta och en marängtårta.

Efter kaffet, hölls ett lotteri, där vinsterna bestod av en stor ’fruktkorg’ respektive lotter från ’Miljonlotteriet’.

Den äldste deltagaren,
broder Lars Johansson

Ingvar Och Några Av Damerna
OrdensPatriarken Ingvar och några av damerna
Uno agerar bingoutropare
Uno agerar bingoutropare

I samband med sammankomsten hölls, innan festligheterna, ett ’samrådsmöte’ för de Skånska Templen.
Representanter från de olika regionerna gick bl.a igenom mötesscheman och e.v receptioner för respektive tempel inför ’höstterminen’.

En ’minnestavla’ över det nyligen nerlagda templet i Trelleborg, RT S:t Nicolaus, hängdes upp i vårt tempel, av vår mästare, Peder Agerius.
( Klicka på bilden för en närbild av tavlan )

 

MinnesTavla Över RT St Nicolaus
Minnestavla

Peder tog chansen att, vid festens avslut, berömma Utposten för en fin sammankomst.

Han passade också på att ett tacka tempelbröderna gott samarbete och fina genomförda ceremonimöten under hans första ’termin’ som RT Excelsiors nye mästare.
Peder tackade även de närvarande damerna, för visad tolerans för den tid bröderna spenderar hos ’Tempel Riddare Orden’.

Till sist önskade Mästaren alla bröder och deras familjer en fin sommar.

Peder påminde dessutom att efter sommaruppehållet, så inleder RT Excelsiors ’höstterminen’ via en ’Höstupptakt’ den 2:e september kl 13:00.
Möter är förlagt på en lördag, mitt på dagen, för att ge alla bröder i närliggande tempel en chans att närvara.

Mästaren Avslutar Med Ett Par Ord
Mästare: Peder Agerius
8-maj
2023

2023-05-08 – IG-Möte

Den 8:e maj höll Templet det sista IG-mötet inför ’sommaruppehållet’, där ett tjugotal bröder näravarde.
Sammankomsten, som även denna gång gästades av broder Thomas från RT Hermes (Karlskrona), innehöll bl.a  en utdelning av Eklunds-medaljen i Brons (EMB) till vår broder Conny Gavestål.

På bilden syns Conny  Gavestål 

Det var templets bröder via mästareråde som önskade visa sin uppskattning av Conny genom att tillägna honom denna hederbetygelse.
Conny tjänstjorde tills helt nyligen förtjänstfullt som Templets Kaplan.

Vid brödramåltiden erhöll broder Conny även en miniatyr av medaljen för ’vardagsbruk’. Även ett tillhörande diplom överräcktes. 

Eklundsmedaljen BronsEMB, kan tilldelas medlem som gjort betydande  insatser för enskilt Riddare Tempel och/eller Utpost.
På framsidan av medaljen återges en reliefbild av Oskar Eklund, upptill omgiven av texten ”Oskar Eklund 1861–1961″ och nedtill ”Tempel Riddare Ordens Stor Mästare 1903 – 1940.”
Baksidan har texten ”Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning” inom en eklövskrans med TR-märket överst och nedtill återges Oskar Eklunds valspråk ”Labor omnia vincit”.

Innan ceremonin i Tempel, höll Excelsiors Fastighetsförening sin årstämma, med broder Sven Johansson som orförande. Han konstaterade att arbetet, en ett-årig fastighetsrenovering (med fokus på den yttre fasaden),  i stort sett är färdigställt.
I bilden nedan kan man se resultatet, en nyputsad fasad och renoverade fönster.
Excelsiors Fastighetsförening tillsammans med Kristianstads stadsantikvari letade fram de ursprungliga nyansen av fasad-färgen, vilka sedan användes med i nya putsen.

Excelsiors Fastighetsförening bjöd även, till brödernas förtjusning, på en god smörgåstårta och till kaffet ett stort kakfat, med bl.a ett antal olika munkar.

(Klicka på bilderna för att se större version)

I bilden från måltiden ovan, syns från höger, förre mästaren Nils tillsammans med nuvarande mästaren Peder och broder Anders.

I bild, från vänster, syns BUM Lennart, CM Henryk, BCM Karl-Erik och Vakten Erling.

De församlade bröderna vid måltiden, bekostad av Excelsiors Fastighetsförening.

24-apr
2023

2023-04-24 – IG-Möte

Den 24 april hade Templet ett IG-möte, vilket bl.a innehöll ett anförande av RT Excelsiors förre Mästare, Nils Forsberg, där han förklarade varför vår Orden använder vissa musikstycken under mötena.

Sammankomsten gästades av broder Thomas från RT Hermes i Karlskrona.
Som vanligt serverades ett gott smörgåsbord vid brödramåltiden.

Under mötet upplästes dikten ’Tempelriddaren’ ( skriven av broder Kurt Nilsson i RT Gregorius ), vars text mycket väl sammanfattar andemeningen med Tempel Riddare Orden.
Dikten kan läsas här på hemsidan under den ovanstående fliken Relaterat .

Broder Nils Forsberg

1-apr
2023

2023-04-01 – PRG-reception i Kristanstad.

Traditionsenligt har RT Excelsior genomfört receptioner på skärtorsdagen, men i år fick av olika skäl ’gradgivningen’ ske den 1:a april.

Vid lördagens PRG-möte, som var gemensamt för de Skånska Templen, recipierade Anders Nord i ’Den prövade riddaren Grad’, vilket är Ordens första Riddaregrad.

På bilden flankeras recipienden Anders av sin fadder Karl-Erik Jönsson och sin Mästare Peder Agerius.

Ceremonin bevittnades av ett tjugotal bröder, vilket inkluderade de gästande bröderna Tommy och Hans från RT Gregorius, samt broder Tomas från RT Molay.

Brödramåltiden bestod av ’Smörgåstårta’ och till efterrätt bjöds det på god ’Otto-glass’.
Under måltiden hölls det tal till recipienden.

(Klicka på bilderna för att se större version)

I bilden från måltiden ovan, syns från höger, förre mästaren Nils tillsammans med nuvarande mästaren Peder och recipienden Anders.

I efterrätt bjöds det på tre sorters Otto-glass, vilket är ett populärt regionalt glassmärke,
tillverkad i Yngsjö.
I bild, från vänster, syns BUM Lennart, CM Henryk, BCM Karl-Erik och Vakten Erling.

Broder Peder passade vid måltiden att uppmärksamma att broder Mikael (t.h) nyligen erhållet STICG, genom att överräcka tavla gjord av sin dotter Hanna.

2023-03-13 – Utpost-Möte

Den 13:e mars hölls ett Utpost-möte i RT Excelsiors lokaler.
Detta var det första reguljära mötet av två för året, då nästa sammankomst i Utposten är en vårfest i maj.
Sammankomsten gästades av en broder från RT Gregorius i Malmö.

Brödramåltiden bestod av ett smörgåsbord och till kaffet bjöds det även av Utpostens sändebud Uno Johnsson på en klurigt ’frågesport’ om synonymer. 

Uno Johnsson från RT Excelsior

Broder Uno Johnsson

11-mar
2023

2023-03-11 – IG-Möte med Reception

Lördagen den 11:e mars hölls ett IG-möte Riddare Templet i RT Gregorius lokaler i Malmö.

Vid sammankomsten recipierade Daniel Lundin i ’InvigningsGraden’ och Templet fick därmed en ny ’Stridskamrat’.

Mötet, som hölls mitt på dagen, var gemensamt för de Skånska Templen och 20-tal tempelbröder slöt upp för att bevittna ceremonin.
En stor del av sammankomstens bröder var från vårt tempel i Kristianstad, var av en del av fick agera officianter.

Efter ceremonierna intogs en god brödramåltid på en restaurang alldeles intill templet, nämligen Café Element.
Där bjöds det på ostfylld kyckling med potatis, morötter och palsternacka tillsammans med sås och sallad.

På bilden står recepienden Daniel Lundin (t.v)
tillsammans med Mästaren i RT Gregorius, tillika
Södra Vice Provinskapitelmästare Anders Gullstrand.

27-feb
2023

2023-02-27 – IG-Möte med årsrapport

Den 27 februari hade Templet ett IG-möte med bland annat genomgång av året som gått och de rapporter som ska skickas in till Stor Templet.
Den ekonomiska förvaltningen fick godkänt och på förslag av revisorerna beviljades Mästarerådet ansvarsfrihet.

Sammankomsten gästades av Broder Thomas från RT Hermes i Karlskrona.
Som vanligt serverades ett smörgåsbord vid brödramåltiden och denna gång var brödet hembakat.

Likt andra klubbar och organisationer, gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.

25-feb
2023

2023-02-25 – IG-Möte med Mästareinstallation i Ängelholm

Lördagen 25:e februari höll Ängelholms-templet RT Molay ett fullmatat IG-möte.
Sammankomsten, som var gemensamt för det Skånska Templen, gästades även av bl.a bröder från RT Balder (Halmstad), RT Fyrbråken (Mariestad),  StorUnderMästaren (tillika Södra Provinskapitelmästaren) Jan-Inge Persson och Storkansler Curt Arne Gislesko .

De två sistnämnde installerade på uppdrag av ’StorTemplet’, RT Molay’s nya mästare Helge Johansson.
Den nyinsatte mästaren installerade i sin tur därefter sitt Mästarerådet.
Dessa rådsmedlemmar var alla nyvalda och bestod till stor del av f.d bröder i de nyligen nedlagda Templen i Trelleborg och Växjö ( d.v.s RT S:t Nicolaus respektive RT S:t Sigfrid )

Mötet inleddes dock med ett minnesord över Molay’s förre mästare, Lennart Jönsson, som hastigt gick bort i december förra året.
I slutet av sammankomsten, inlänkades i templet fyra nya medlemmar och Molay fick därmed ett antal nya bröder. De överflyttade bröderna kom från de båda tidigare nämnda nedlagda templen.

Totalt sett bevittnade ett 20-tal bröder ceremonierna, däribland Excelsiors delegation, som bestod av bröderna Uno,  Kurth med sin mästare Peder i spetsen.
Peder fick förövrigt agera biträdande ceremonimästare och assistera StorUnderMästaren vid mästareinstallationen.

Vid den efterkommande brödramåltiden bjöd värdtemplet på ett smörgåsbord och goda pajer till kaffet.
Under den gemytliga måltiden lyckönskade ett antal talare den nytillträdde mästaren, som svarade med att tacka de närvarande bröderna för deras medverkan, speciellt de som tjänstgjort.

Molay’s nye mästare Helge Johansson.

I samband med måltiden delade SUM Jan-Inge också ut OVT (Veterantecknet) med tillhörande diplom till Molay’s kantor Per-Erik Jansson (t.h i bild). Längst till vänster syns Storkansler Curt Arne.

4-feb
2023

2023-02-04 – KG-Möte med reception

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Den 4:e februari hölls i RT Excelsiors lokaler i Kristianstad ett möte i Kärlekens Grad (KG), där broder Ralph Leijon Reymers recipierade.

Vår nye RG-väpnare Ralph Leijon Reymers flankeras av av sina faddrar Nils Forsberg (t.v) och Mika Hänninen.

Under sammankomsten hade Mästaren glädjande nog möjligheten att ’länka in’ nya medlemmar i Templet, då tre riddare flyttat över sitt TRO-medlemskap till RT Excelsior från RT S:t Nikolaus i Trelleborg.
Det var  Per Lindahl, Mats Wejnor och Harald Brundell, som hittat en ny hemvist och hädanefter kan kalla sig Excelsior-bröder.
De besatt mångåriga roller både som officianter och mästrare-rådsmedlemmar, framtill Trelleborgs-Templet dessvärre fick läggas ner i slutet av 2022.

De tre nya Excelsior-bröderna Per, Harald och Mats

Mötet, som tog plats en lördag under dagtid, blev välbesökt och det var ett tjugotal bröder, inklusive representanterna Tommy och Conny från RT Gregorius i Malmö, som bevittnade ceremonierna.

Vid den gemytliga brödramåltiden serverades det smörgåstårta i tre varianter: räkor, skinka och vegetarisk.
Till ’efterrätt’ bjöds det på en lokala favoriten Ottoglass, vilken tillverkas i Åhus.

Här hölls tal till recipienden av både Mästaren respektive faddern Mika och Ralph höll ett tacktal.
Ralph passade även på att berätta lite om sitt liv och varför han valde att gå med i vår Orden.

MÄstare Peder välkomnas

Under kaffet välkomnades RT Excelsiors nya mästare, Peder, av sina tempelbröder.
Detta möte var det första möte han ledde fullt ut, vilket han gjorde med bravur.

I bilden ovan har Peder (t.v) precis mottagit en blombukett av templets sekreterare: Uno. Sittandes syns recipienden Ralph (t.v) och templets förra mästare Nils (t.h).

Till höger i bild, kan man se Conny Gavestål, den avgående kaplanen, som mot slutet av sammankomsten avtackades för hans senaste fem åren som officiant i den rollen.
Till vänster sitter templets CM, Henryk, medan broder Uno, överräcker blommorna.

14-jan
2023

2023-01-14 – IG-Möte med Mästare installation

(Klicka på bilderna för större format)

Vid Templets första möte, lördagen den 14:e jan, hölls ett IG-möte med installation av både Mästare och Mästareråd.

Vi gästades av StorUnderMästaren Jan-Inge Persson och  Södra Vice ProvinskapitelMästaren Anders Gullstrand.
Broder Jan-Inge installerade under en högtidlig ceremoni den nye Mästaren Peder Agerius,
där han tog hjälp av broder Anders och f.d RT Nicolaus-mästaren Tomas Löfström.

Den nyinsatte mästaren installerade därefter sitt Mästarerådet.
Enda förändringen mot förra årets MR, är att brodern Mikael ersätter brodern Conny i rollen som Kaplan.
(Se fliken ’M-rådet’ i menyn ovan)

Till vänster i bild står den avgående mästaren, Nils Forsberg och till höger den nya mästaren Peder Agerius.
I mitten, syns de representanterna från StorTemplet och Södra Proviskapitlet, Jan-Inge Persson och Anders Gullstrand.

Vid sammankomsten, som hölls mitt på dagen, deltog ett trettiotal bröder närvarade vid sammankomsten, däribland hela Mästarerådet i RT Gregorius (Malmö) och bröder från RT Hermes (Karlskrona)

Vid brödramåltiden bjöds det på en god smörgås-buffé och kaka till kaffet.

Under måltiden hölls tal av både till och från mästarna; den avgående och den nytillträdde.

I bilden syns StorUnderMästaren Jan-Inge lyckönska Peder i sin nya roll som Mästare.

Jan-Inge berättade här också att i Skåne var vårt tempel, Excelsior, först ut att utnyttja den regel som klubbades igenom på förra årets ’General Konvent’, i vilken det godkänns att välja in bröder från andra tempel i sitt tempels Mästareråd eller bli dess Mästare.
Broder Peders Agerius modertempel är nämligen RT Gregorius i Malmö, där han är CM.

Under måltiden hölls tal av både till och från mästarna; den avgående och den nytillträdde.

I bilden ovan syns StorUnderMästaren Jan-Inge lyckönska Peder i sin nya roll som Mästare.

Jan-Inge berättade här också att i Skåne var vårt tempel, Excelsior, först ut att utnyttja den regel som klubbades igenom på förra årets ’General Konvent’, i vilken det godkänns att välja in bröder från andra tempel i sitt tempels Mästareråd eller bli dess Mästare.
Broder Peders Agerius modertempel är nämligen RT Gregorius i Malmö, där han är CM.

Broder Ingvar överlämnade till den avgående mästaren Nils Forsberg några gåvor vid brödramåltiden, ett standar och en ljuslykta, från våra tempel-bröderna som ett tack för gott arbete under gångna åren.

Även Gregorius-bröderna ville visa Nils sin uppskattning för hans tid som mästare och lämnade via broder Mikael över en egen-designad metallplakett.

Broder Nils har ett långt förfluttet inom vår Orden i ett flertal tempel.
Nils har sitt ursprung i 
RT Verdandi (Sundsvall) där han 1965 invigdes.

Nils sista år som väpnare skedde som medlem i RT Mäster Olof (Örebro) och under denna period påbörjade han sin vandring i riddaregraderna.

Nils yrke som präst förde honom till RT Wästmannia (Västerås), där han blev fullfjädrad Riddare (URG) och Komtur i Stor tempelgraden (STG).

En kyrkoherdetjänst i Olofström tog Nils till RT Excelsior, där han inlänkades -95.
I vårt tempel fick Nils under ett antal år lägligt nog tjänstgöra som Kaplan, innan han år 2011 installerades som templets nionde Mästare, då han efterträdde Sven-Åke Anderberg.
Nils fortsatte sin ordensvandring hos oss och nådde år 2012 sin nuvarande grad, Högsta Templets Inre Cirkel Grad ( HTICG )

År 2009 och 2015 tilldelades broder Nils EMB (Eklundsmedaljen i brons) respektive EMS (Eklundsmedaljen i silver)
År 2006 och 2015 utnämnds Nils till Ordens Veteran respektive OrdensPatriark.

Nils har under årens lopp flitigt representerat RT Excelsior vid besök i andra Tempel och i officiella sammanhang, nu senast bl.a ’General Konvent’ i Uppsala under sommaren.

Broder Nils med sina gåvor.

Standaret och lyktan bär på TRO-loggan.

Texten på plakettens skylt lyder: ”Tempel Riddare orden, ett nyktert sällskap”

9-nov
2022

2022-11-09 – IG-Möte med Parenatation

Onsdagen den 9:e november hölls ett IG-möte i Gregorius lokaler i Malmö.

Ceremonin innehöll en parentation över broder Gunnar von Gegerfelt, som hastigt avled under sommaren.
Det är tradition att i slutet av Ordens ‘hösttermin’ hålla ett ‘minnes-ord’ över de bröder som under det gångna året för evigt ‘lagt ner sin vandringsstav’, i deras enskilda Riddare Tempel.

Vid mötet överräckte vår Mästare Anders Gullstrand över ett ’Heders-Tjänstetecken’ till vår  f.d Mästare Tommie Göransson, vilket visar Tommies tidigare befattning.

Under den efterkommande måltiden, som bestod av ett par smörrebröd, berättades kock- och serverings relaterade anekdoter.

Broder Gunnar anslöt sig till vårt brödraskap i Malmö våren 2018 och var därefter en flitigt deltagare på våra sammankomster.

Våren 2019 tog Gunnar sin första väpnar-grad när han recipierade i Kärleksgraden.

De efterkommande åren fick broder Gunnar tyvärr p.g.a pandemin stå tillbaka i sin gradvandring t.o.m i början av 2022, då han välförtjänt recipierade i ’Renhetens grad’.

Vår föregående mästare Tommie Göransson, mottog under mötet ett ’heders-tjänstetecken’, som signalerar att han varit Tempel-Mästare under sin tid inom Tempel Riddare Orden.
Tommie var RT Gregorius Mästare från 2018 t.o.m 2021

12-okt
2022

2022-10-12- IG-Möte med val

Onsdagen den 12:e oktober hölls ett IG-möte, där  det genomfördes val till Mästarerådet.
Även val inför nästa års ‘tjänstemän’ och ‘ämbeten’ i IGväpnare– och riddare-graderna gjordes .
Det fastslogs också att medlems- och grad-avgifterna för 2023 blir oförändrade från 2022.

Vid den efterkommande brödramåltiden bjöds det på två goda varianter av smörrebröd och en kaka till kaffet.
Det blev tidvis livliga runt bordet och ett av samtalsämnena var den kommande KG-receptionen.

Wooden judge gavel
Likt andra klubbar och organisationer, gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.
6-aug
2022
GK 2022 logga

2022-08-06 – General Konvent

GK 2022 logga

2022-08-06 – General Konvent
Mot slutet av årets konventet avslöjades staden som ska stå värd för nästa General Konvent.
Det visade sig vara Borås, så bröderna i RT Veritas hälsar välkomna till GK 2025

Mot slutet av årets konventet avslöjades staden som ska stå värd för nästa General Konvent.
Det visade sig vara Borås, så bröderna i RT Veritas hälsar välkomna till GK 2025

3-aug
2022
GK 2022 logga

2022-08-03 – HTG reception i Uppsala.

Ordens högsta ledning var under onsdagen den 3:e augusti samlad för generalkonvent 2022 i Uppsala och i samband med det genomförde man reception i HTG (Högsta Tempel Graden) .

Vid ceremonin
recipierade ett 30-tal bröder, från Stortemplet för Sverige / Finland och Stortemplet för Norge / Island / Färöarna, i ordens tionde grad.

En av de recipierade bröderna, var vårt Tempels CM Peder Agerius.
Även de skånska bröderna Tomas och Tony från S:t Nikolaus deltog i gradgivningen.

(Klicka på bilderna för att se större version)

Peders HTG På GK 2022
Broder Peder Agerius, Templets nya Storkomtur, Riddare av Det Röda Korset
Thomas Grad 10
Mästaren för S:t Nicolaus i Trelleborg; Tomas Löfström
Tony Grad 10
Broder Tony
GK 2022 logga

Graddekorationen utgörs av ett purpur-axelband med med det Gyllene Fullbordade Templet inuti ett vitt malteserkors mitt på bandet,  samt och en kraschan i form av ett rött kors. 
Halsband i rött band med ett vitt U mitt i ett rött kors.
URG-ringen ingår också.

 

  26 jul –  2022

2022-07-26 – Ett sorgens budskap

(Klicka på bilden för en större version)

Riddartemplet Gregorius av Tempel Riddare Orden har den smärtsamma plikten meddela att Templet genom döden förlorat en av sina medlemmar högt värderade Offervillige Väpnaren Gunnar von Gegerfelt.
Vår broder Gunnar har efter ett plötsligt insjuknande, för alltid lagt ner sin vandringsstav den 26 juli 2022.

Broder Gunnar anslöt sig till vårt brödraskap i Malmö våren 2018 och var därefter en flitigt deltagare på våra sammankomster.
Våren 2019 tog Gunnar sin första väpnargrad när han recipierade i Kärleksgraden.
De efterkommande åren fick broder Gunnar p.g.a pandemin stå tillbaka i sin gradvandring t.o.m i början av 2022, då han välförtjänt recipierade i Renhetens grad.

Broder Gunnars minne skall med tacksamhet bevaras i Brödrakretsen.

Broder Gunnar von Gegerfelt.

14-apr
2022

2022-04-14 – URG-Möte med reception

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Den 14:e april höll RT Excelsior i Kristianstad sin traditionella URG-reception under skärtorsdagen, där bröder från RT Gregorius i Malmö, RT S:t Nicolaus i Trelleborg, RT Balder i Halmstad och RT Hermes i Karlskrona deltog i ceremonin.

En av de gästande bröderna från Halmstad var Jan-Inge Persson, tillika Undermästare för Ordens södra Provinskapitel.

Broder Jan-Inge Persson

Det var broder Mika Hänninen som tog sjunde steget i sin ordens-vandring genom att recipiera i den Utvalde Riddarens Grad (URG).
Denna grad är den sista inom riddare-graderna, innan komtur-graderna tar vid och Mika kan nu betitla sig som Utvald Riddare.

På bilden flankeras den Utvalde Riddaren av sina faddrar, Mästare Nils Forsberg och Vicemästare Sven Johansson i RT Excelsior.

Huvudrätten vid brödramåltiden bestod av stekt fläskfilé med rosépepparsås, samt potatisgratäng.
Till kaffet bjöds det på god ’Otto-glass’ från en lokal tillverkare.
Här tackade även recipienden Mika de närvarande bröderna för deras insatser vid mötet och hans mästare Nils överräckte till honom ett diplom.

    Utvalde Riddaren med sina faddrar

19-mar
2022

2022-03-19 – STG-reception i Hamnstad

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Under lördagen den 19:e mars hölls ett gemensamt STG-möte för Templen i Södra Provinskapitlet av Tempel Riddare Orden hos RT Balder i Halmstad.

Under sammankomsten recipierade nio bröder i Ordens 8:e grad och blev därmed komturer (riddare i StorTempelGraden)

Två av dessa är från Skåne, broder Mikael ( 4:e recipieden fr. v) från vårt Tempel och broder Conny ( 3:e fr. v) från RT Excelsior i Kristianstad.
På bilden ovan poserar de nio nya komturerna efter receptions-ceremonin, hållandes de två kors som ingår i den här graden.

Bröderna Peder, Bengt och Tommy från vårt tempel följde på plats sin recipiend.
Även vår mästare, Anders Gullstrand, deltog och officierade som ProvinsKapitel Ceremonimästare under sammankomsten.

Vid brödramåltiden, bjöds det på en god tre rätters middag där förrätten bestod av en räksmörgås, huvudrätten av en schnitzel och efterrätten av en chokladkaka.
Under måltiden hölls tal till de recipierade bröderna.
En representant för de nya komturerna svarade genom att tacka de övriga bröderna för deras deltagande och en väl genomförd ceremoni.

De 44 bröder från stora delar av södra Sverige som deltog i mötet fick också lyssna på RT Balders stipendiat, den unge pianisten Robin Rademaekers, som spelade några stycken av Satie och Mozart.

Mikael-efter-receptionen.jpg

Templets senaste komtur, Broder Mikael.

Som en del i brödramåltiden, bestod förrätten av räksmörgås.

Unge-pianisten-Robin-Rademaekers vid STG-mötet 2022

Pianisten Robin Rademaekers.

12-feb
2022

2022-02-12 – RG-Möte med reception

Under lördagen den 12:e februari hölls ett gemensamt RG-möte för de Skånska Templen i våra lokaler i Malmö.
Sammankomsten var förlagd till en helgdag för att ge alla Tempelbröder en större chans att deltaga på ett möte.

Templet gästades av ett sällskap av bröder från RT Excelsior i Kristianstad, vilka mangrant fick agera officianter  under receptionsceremonin, där vår broder Gunnar von Gegerfelt och broder Anders Nord från RT Excelsior tog Renhetens Grad (RG), Ordens tredje grad. De blev därmed Vaksamma Väpnare.

(Klicka på bilderna för att se större version)

Mästaren i RT Excelsior Nils Forsberg flankeras av recipienderna Anders Nord (t.v) och Gunnar von Gegerfelt.

Brödramåltiden intogs på en restaurang alldeles i närheten av templet, nämligen Café Element.
Det bjöds på antingen ’lax-tallrik’ eller högrevsgryta, båda väldigt goda rätter.
Till vänster i bild  syns Nils Forsberg, Mästaren i RT Excelsior, bredvid recipienten Anders Nord och mitt över bordet sitter RT Excelsiors  VM, Sven Johansson tillsammans med vår recipient Gunnar von Gegerfelt.

9-feb
2022

2022-02-09 – IG-Möte med installation

Under onsdagen den 9:e februari hölls ett IG-möte med bl.a installation av både Mästare och mästareråd.

Vi gästades av både Provinskapitelundermästaren Jan-Inge Persson och Storundermästaren tillika Provinskapitelmästaren Jan Gunnarsson.
Den sistnämnde installerade under en högtidlig ceremoni den nye Mästaren
Anders Gullstrand.

Mästaren installerade därefter hela det nya Mästarerådet.
(Se fliken ’M-råder’ i menyn ovan)

Under sammankomsten lästes även Templets årsrapporter upp.
Den ekonomiska förvaltningen fick godkänt och på förslag av revisorerna beviljades Mästarerådet ansvarsfrihet.

(Klicka på bilderna för att se större version)

HSUM Jan Gunnarsson
Broder Jan Gunnarsson
Jan-Inge Person
Broder Jan-Inge Persson
Anders Gullstrand
Templets nya mästare: Anders Gullstrand
Wooden judge gavel
Likt andra klubbar och organisationer , gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.
12-jan
2022

2022-01-12 – IG-Möte

Den 12:e januari hölls ett IG-möte, årets första träff i Templet.
P.g.a sjukdom blev den planerade installationen av ny Mästare och nytt Mästareråd uppskjuten till en senare tidpunkt.

Trots stort manfall genomförde 8st tappra bröder en värdig ceremoni.

Under den efterkommande brödramåltiden diskuterades bl.a förslag om att mottagaren till vårt tempels Brödragåva borde inbjudas till en sammankomst. 
Detta för att öka exponeringen av nyhetsvärdet och synliggörandet av vår orden.
( Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till förening eller sammanslutning som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund )

     Bössa för brödragåva.

8-dec
2021

2021-12-08 – IG-Möte med Julritual

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Julgilang

Vid året sista möte (IG), onsdagen den 8/12, genomfördes den sedvanliga “julritualen“.
Broder Peder gestaltade åter huvudpersonen, riddaren Raniero, i den fina och stämningsfulla ceremoni som hålls i anslutning till jul-uppehållet.

Det var också sista mötet som Mästare för Broder Tommie Göransson, som från nästa år lämnar över till vår nuvarande VM Anders Gullstrand.
Broder Anders  överlämnade en gåva som tack för gott arbete under fyra år.
Mästaren Tommie ledde mötet iförd ordensdekorationen för grad nr: 10, som han nyligen erhållit vid reception i Oslo i början av november. 
Broder Tommie, kan nu benämna sig som ’Storkomtur, Riddare av Det Röda Korset’.

Deltagande Bröder Julmöte 2021
Deltagande Tempelbröder vid julmötet 2021

Vid brödramåltiden, bjöds det på både en god kvällsmåltid (smörrebröd) och en hel del kakor till kaffet.
Här framfördes också ett tacktal och en gåva till vår skattmästare, Bengt Hellén-Halme, för hans insatser för vårt tempel under årets gång.
Bengt lägger ner tid och energi på iordningställda lokalen inför mötena och ser också till att vi får smörgåsar till brödramåltiderna. 

Julgilang

Peder

Templets CM, Broder Peder


Recipienden

Mästaren, Tommie Göransson, i sin nya graddekoration (HTG) 

Peder

Templets Skattmästare, Broder Bengt

10-nov
2021

2021-11-10 – IG-Möte med parenation

(Klicka på bilden för att se större version)

Vid RT Gregorius möte den 10 november hölls parentation för tempelbröderna Sven Åkesson och Ulf Hansson som avlidit under det senaste året.
Minnestalet över Broder Sven Åkesson hölls av S Br Tommy Johansson och över Broder Ulf Hansson av SKM Br Bengt Hellén-Halme.

Under brödramåltiden bjöds det på goda smörrebröd och samtalet kom bl.a att kretsa kring hur vår orden på bästa sätt kan profilera sig.


Broderna Bengt och Roland

På bilden syns tempelbröderna Bengt och Roland, tillika fysiska bröder, under måltiden.

8-nov
2021

2021-11-08 – PRG-Möte med reception

Under måndagen den 8:e november hölls ett gemensamt PRG-möte för de Skånska Templen hos RT Excelsior i Kristianstad.

Under samankomsten recipierade Kristianstad-brodern Mika Hänninen i den Prövade Riddarens Grad.
Detta är Ordens femte grad, men dess första ’Riddare-grad’.

(Klicka på bilderna för att se större version)

Recipiend Mika med faddrarna Uno och Sven
Recipiend Mika Hänninen med faddrarna Uno (t.v) och Sven (t.h)

Mötet besöktes av tre bröder från RT Gregorius, vilka även medverkade som officianter i ceremonin. 

Vid den efterkommande brödramåltiden bjöds det både på god stämning och en god smörgås-buffé.
Här höll RT Excelsior Mästare, Nils Forsberg, även ett tal till recipienden Mika.

Recipiend Mika med faddrarna Uno och Sven
Recipiend Mika Hänninen med faddrarna Uno (t.v) och Sven (t.h) . Klicka för större bild.
PRG - Mika med Mästare Nils
Den nyblivne riddaren Mika Hänninen avvaktar brödramåltiden tillsammans med RT Excelsiors Mästare, Nils Forsberg, tillika Mikas fadder.
13-okt
2021

2021-10-13 – IG-möte med OPK

Trots att stora delar av Malmö var nedstängt p.g.a säkerhetsrisker i samband med ett internationellt arrangemang, tog en tapper skara tempelbröder sig till IG-mötet onsdagen den 13 oktober.

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Under  ceremonin blev Templets Skattmästare och ”allt-i-allo” Bengt Hellén-Halme utnämnd som Ordenspatriark (OPK).
När man har varit Tempelriddare i 50 år utses man till Ordenspatriark .

Förutom att svara för Templets ekonomi, ser Broder Bengt till att lokalen är färdigställd till mötena och att vi får förtäring till brödramåltiderna, samt tar han hand om disken efteråt.
På så sätt har Bengt genom åren varit ett föredömme som Tempel-broder genom att i handling villigt ställt upp för vårt brödraskap.

Bengts fysiske broder Roland mottog samma utmärkelse år 2015.

BengtsOPK Tommie Och Bengt
Ordenspatriarken Bengt (t.h) tillsammans med sin Mästare Tommie Görranson.

Vid mötet genomfördes bl.a även de sedvanliga valen inför nästa års Mästareråd, ‘tjänstemän’ och ‘ämbeten’ i IG-graden, väpnare-/riddare-graderna. ( Mer information om detta senare )

Vid den trevliga Brödramåltiden höll broder Peder ett fint tal till Templets nye Ordenspatriarken Bengt, där han avslutade med denna dikt.

Låt sanning vara din rustning.
Låt kärlek vara ditt vapen.
Låt renhet vara din sköld.
Och låt trohet vara din ledstjärna.

Prövad, Antagen och Utvald, har du valt att följa ljuset på livets väg.
När andra tror att de har fått ner dig på knä, säger du amen och reser dig upp.

En erfaren man, som har kunskap.
En vis man.
En broder.
En ordens Patriark.


Recipienden

Ordenspatriarken Bengt (t.h) tillsammans med sin Mästare Tommie Görranson.

Bengt med sin OPK-Plakett

Förutom stt OPK-diplom uppvaktades Broder Bengt med en tempelriddaresköld av bröderna Peder och Mikael.

Brödramåltidens smörrebröd

Under Brödramåltiden bjöds det på två smörrebrödvarianter, salami respektive sill.
Efteråt blev det en kaka till kaffet.

11-okt
2021

2021-11-11 – KG-Möte med reception

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Måndagen den 11 oktober fick RT Excelsior i Kristianstad en ny Offervillig Väpnare under ett gemensamt möte för de skånska templen.
Det var Anders Nord som recipierade i Kärlekens grad (KG).

I sammankomsten deltog bl.a flera bröder från RT Gregorius förutom bröderna från det egna templet.

I anslutning till receptionsmötet, hölls en ballotering angående en medlemsansökan till Kristianstad-templet.

Under brödramåltiden bjöd Kristianstad-templet på sitt sedvanliga smörgåsbord och en kaka till kaffet.

På bilden står broder Anders tillsammans med Mästaren i RT Excelsior Nils Forsberg.

8-sep
2021

2021-09-08 – IG-Möte med reception

Onsdagen den 8:e september hade RT Gregorius glädjen att ta emot en ny medlem.

Jan Ljungberg recipierade vid ett välbesökt möte, som gästades av bröder från övriga Skånetempel och RT Balder i Halmstad tillsammans med Provinskapitelundermästare Jan-Inge Persson.

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Under den gemytliga brödramåltiden bjöds det på goda smörrebröd och en kaka till kaffet.
Recipienten Jan Ljungberg passade nu här på att berätta om sig själv och varför han valt att gå med i Tempel Riddare Orden.

Bland gästerna fanns Uno Nilsson från RT Balder.
Här med Anders Westergren från vårt Tempel (t.h)


Recipienden

Vår nye broder Jan Ljungberg flankeras av Mästaren Tommie Göransson, Provinskapitelundermästare Jan-Inge Persson.

Pin

Vid kaffet överlämnades till recipienten Jan Ljungberg en Ordensnål av Tommie Göransson. 

Bland gästerna fanns Uno Nilsson från RT Balder.
Här med Anders Westergren från vårt Tempel (t.h)

10-mar
2021

2021-03-10 – IG-Möte

Den 10:e mars hölls ett IG-möte, där temat för sammankomsten var symboliken inom Tempel Riddare Orden, samt hur och varför den används.

Under brödramåltiden bjöds det på goda smörrebröd och samtalet kom att kretsa kring hur vår orden på bästa sätt kan profilera sig via reklam.

Ost och räk-smörrebröd.
(Tryck för större version)

10-feb
2021

2021-02-10 – IG-Möte med årsrapport

Den 10 februari hade Templet ett IG-möte med bland annat genomgång av året som gått och de rapporter som ska skickas in till Stor Templet.
Den ekonomiska förvaltningen fick godkänt och på förslag av revisorerna beviljades Mästarerådet ansvarsfrihet.

Som vanligt serverades goda smörrebröd till brödramåltiden, den här gången en med leverpastej och en med mozarella, båda med tillbehör.

Likt andra klubbar och organisationer , gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.

20-jan
2021

2021-01-20 – IG-Möte

Trots ’manfall’ hölls ett IG-möte onsdagen den 20/1 under värdiga former 2021 års första IG-möte.

Detta år blev det ett avsteg från traditionen att under ceremonin läsa upp Högste Stor Mästarens nyårshälsning i templet, då vi ej mottagit ett sådant.

Vid den trevliga brödramåltiden bjöds det som brukligt på smörebröd.

Under mötet meddelades glädjande nog att en medlemsansökan till Templet erhållits.

Vid den ovanligt långa brödramåltiden diskuterades bl.a annonsering i Lokaltidningen, samt hur man ’Covid-säkrar’ ceremonierna ytterligare genom distansering.

 

Brödragåvan 2020

Sedan 2011 delas årets Brödragåva till förening eller sammanslutning inom Templets upptagnings-område som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund.

2020 års mottagare av gåvan var ett projekt inom organisationen ”Rädda Barnen”.
Projektet går ut på att hjälpa utsatta barn i Malmötrakten.
2019 års mottagare av gåvan var Noomi, en ideell förening inom Hela Människan i Malmö.
Föreningen arbetar för att stödja våldsutsatta kvinnor med bl.a skyddat boende.
2018 års mottagare av gåvan var United Sisters, ett av Fryshusets verksamheter i Malmö.
Där kan unga tjejer vara den de vill, ha tillgång till vuxen kvinnlig coach och ingå i grupper där ämnen som systerskap, vänskap, rättigheter, normer o.s.v kan diskuteras.

2017 års mottagare av gåvan var Frälsningsarmén i Malmö, vilka sedan 1885 har  kämpat för att göra Malmö en bättre plats och så länge det finns orättvisor, fattigdom och problem fortsätter de den kampen.

2016 års mottagare av Brödragåvan är Clownronden.
För andra gången gillt, tilldelas gåvan gruppen av specialutbildade sjukhusclowner som varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Landskrona.
2015 års mottagare av Brödragåvan är Föräldraföreningen mot Narkotika, en partipolitiskt och religiöst obunden anhörigförening. De ger råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.
2014 års mottagare av Brödragåvan är dels den verksamheten Mötesplatsen hos Frälsningsarmén i Limhamn och dels Kamratstödjarverksamhet i Malmö hos Kamratföreningen Comigen.

2013
års mottagare av Brödragåvan är KRIS i Malmö. Kris ( Kriminellas Revansch I Samhället ) är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.
2012 års mottagare är Stadsmissionen i Malmö.Enheten i Malmö riktar sig både till yngre och äldre som på olika sätt befinner sig i en utsatt livssituation.
2011 års mottagare av Brödragåvan var Clownronden.