Handlingar till Det Högsta Templet

Handlingarna till Det Högsta Templets möte den 1 augusti har skickats ut till Det Högsta Templet. Det består av Det Högsta Rådet, 3 fasta medlemmar och 27 ombud från Stortemplen. Det tryckta häftet finns tillgängligt i möteslokalen, men kan också läsas eller laddas hem vid följande länk: Häfte DHT GK19.

Print Friendly, PDF & Email